Jelentősen csökkennek a közjegyzői díjak!

A veszélyhelyzet alatt is számos támogatást kapnak a polgárok  annak érdekében, hogy új lakást vásárolhassanak, avagy a meglévőt bővítsék, komfortosítsák.

Az ügyletek során az ügyfél és a folyósító  hitelintézet között szerződés jön létre, melynek érvényességéhez közjegyzői okiratba foglalás szükséges.

A 732/2020. Korm. rendelet szerint a hitelező  egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot készít, ezt elektronikus úton eljuttatja a közjegyzőhöz, és ez kerül aláírásra az ügyfél által. Ezen esetekben természetesen csökkentett összeget számíthat fel a közjegyző.

Ehhez szorosan kapcsolódik az igazságügyi miniszter  21/2020.IM számú rendelete a közjegyzői díjszabás módosításáról.

Ebben az új lakások építéséhez, vásárlásához ,a használt lakások vételéhez, bővítéséhez, a fiatalok, a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneihez, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásához   kapcsolódó egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásáért járó közjegyzői díjak  kerültek megállapításra, az eddigieknél alacsonyabb összegben.

Több kategória van :

3.000.000 Ft alatti ügyérték esetén 10.000 Ft, 5.000.000 Ft-ig 14.000 Ft , 10.000.000 Ft-ig l6.500 Ft ,míg 10.000.000 Ft felett  -15.000.000 Ft-ig- 19.500. Ft felszámítása lehetséges, mely az átalányt és készkiadást is tartalmazza!

Ezen ügyleteknél a bonyolult, nehéz jogi megítélésű pótdíj nem alkalmazható, viszont a közjegyzői helyiségen kívüli eljárásért, nem munkaidőben végzett tevékenységért további  költség megállapításra kerülhet.

Együttes feltétel, hogy a hitelintézet magyar nyelven, elektronikus formában előzetesen megküldje a tervezetet a közjegyzőhöz.

A rendelet tartalmazza az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat mintapéldányát is.

A Polgári  Kisgazdák örömmel fogadják, hogy a megnehezedett körülmények között is a kormányzat ilyen módon is segíti a  gyermekes vagy gyermeket vállaló családok otthonainak megteremtését, lakhatóbbá tételét.

 

 

Dr. Bakos Zoltán