Itt a zöldenergia, hol a zöldenergia? Elkészült az EU Taxonómia rendelete

Fotó kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Az energiatermelés átállása sebességbe kapcsolhat a kontinensen, az ezt szabályozó támogatási és jogi környezet lassan elkészül.

A miheztartás végett

Elkészült az EU Taxonómia energiatermelésre vonatkozó szabályozása, melyben pontosan definiálják a zöld tevékenységek és zöld beruházások fogalomköreit. Magyarország szempontjából könnyebbség és nehézség egyaránt akad, előbbibe sorolhatjuk, hogy a klímacéljaink szempontjából átmenetileg zöldnek minősül a nukleáris energia, a modern földgázturbinák, valamint a hidrogén alkalmazása is, utóbbiba pedig, hogy a földgázzal működő erőműveink többsége nem minősül majd zöldnek, ami új beruházási kötelezettségeket jelenthet.

Az EU 2020. július 12-én hatályba lépett Taxonómia rendeletében szabályozza, a 2030-as évre kitűzött klíma-, és energiacélok teljesüléséhez és az Európai Zöld Megállapodásban (European Green Deal) megfogalmazott célok eléréséhez szükséges követelményrendszert, így azt is, hogy mi tekinthető környezeti szempontból fenntarthatónak, vagy zöldnek.

“Összesen 6 környezeti célt jelölnek meg, és bármi zöldnek számít, ami minimum egy ilyen célt támogat, és nincs hátrányos hatással a többire sem.”

A rendeletben külön szabályozzák (Climate Delegated Act) azt is, hogy egy kiválasztott cél megvalósítása milyen mértékben akadályozhatja a többit, és ez az anyag a tapasztalatokkal folyamatosan bővül. A zöld energia-termelésre vonatkozó technikai vizsgálati kritériumok, és ezek kiegészítései az atomenergia és a földgáz használati eseteire vonatkoztatva már elkészültek. A Taxonómia rendelet előírásai még nem kötelezőek, de a fenntarthatóság és a kibocsátás-csökkentés már egy ideje pirospontnak számít befektetők és a bankok számára. Ezeket mivel sem lehet jobban bizonyítani, mint a Taxonómia rendelet előírásainak való megfeleléssel, azok betartásával.

További atomenergetikai konkrétumok

Ahogy már említettük, az atomenergia adott feltételek mellett a zöld kategóriába eshet. A rendelet a nukleáris hulladék ma alkalmazásban lévő kezelését és tárolását megfelelőnek fogadja el, referenciaként az Euratom Ellátási Ügynökség előírt folyamatainak betartását határozza meg. A környezeti felelősség vállalásának dicséretes példájaként a nagyon magas radioaktivitást mutató hulladék végső elhelyezésére nézve még kutatásokat írnak elő, annak ellenére, hogy az elhelyezés zömmel nem EU területen történik. Az atomenergia-termelés “zöldítését” több ország ellenzi, mindenesetre ennek kibocsátására határérék is kijelölésre került, 100 g CO₂e/kWh mennyiségben, aminek amit Paksi Atomerőművünk is teljesít.

További földgázfelhasználási konkrétumok

Az a földgázzal tüzelő erőmű minősülhet átmenetileg zöldnek, melynek kibocsátása kilowattóránként nem több, mint 270 gramm. A magyarországi erőművek többsége beruházásokat igényel ennek a határértéknek a teljesítéséhez, melyhez ugyancsak a rendelet értelmében EU-s források is rendelkezésre állhatnak. 2035-ig az MVM mintegy 1000 MW új vagy korszerűsített gázerőmű-kapacitást tervez, mellyel szeretnék kiegyenlíteni a növekvő napenergia-kapacitást és kiváltani a külföldről vásárolt villamosenergiát. A kombinált ciklusú földgáztüzelésű erőművek (CCGT) beruházási költsége 2020-ban megawattonként 1 millió USA dollár volt. Erőművi beruházásokhoz az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Innovációs Alap, a LIFE: Clean Energy Transition, a Just Transition Mechanism, támogatásai vehetők igénybe.

(Forrás: Index, agroinform.hu, Justin Viktor