Ismét megnyitották az erdészeti gépberuházások támogatását

Erdőgazdálkodók, figyelem! 2019. december 2-án a Széchenyi 2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások elnevezésű felhívás.

A NAK összefoglalta a módosítás részleteit:

  1. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap 2020. december 31-re változott. Értékelési határnapoknak a következő dátumokat határozták meg: 2019. december 31., 2020. március 2., 2020. április 2., 2020. június 30., 2020. szeptember 30.
  2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 4,00 milliárd Ft-hoz képest 6,33 milliárd Ft-ra emelkedett.

III. A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek az alábbiak:
1. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
2. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
3. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés
(A gépek, eszközök pontos listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.)

A módosított felhívás érelmében most már a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlásához is igényelhető támogatás.

  1. A nem támogatható tevékenységek listájába bekerültek az „N1” járműkategóriába, tehát a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikat tartalmazó csoportba sorolt terepjárók, valamint a quad járművek.
  2. A projekt megvalósításával kapcsolatban tett előírás, miszerint a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni, illetve lecserélni szükséges, kiegészül azzal, hogy a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető formanyomtatványon kell bejelenteni az eltulajdonítás, megrongálódás, elromlás stb. tényét, mellékleve hozzá az igazoló dokumentumokat.
  3. Kizárólag a legalább 15 kW teljesítményű traktorok beszerzése támogatható, ez az alsó határ új elemként került bele a felhívásba.

VII. A „Támogatásban nem részesíthetők köre” fejezetében találhatóak azok a felhívások, kritériumok, amelyek megvalósulása esetén – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – nem ítélhető oda a támogatás. Tehát akik támogatást kaptak az adott megvalósítási hely tekintetében a pályázati dokumentációban felsorolt felhívások keretében ugyanazon tevékenységre, azok az Erdőgép-támogatásra nem jogosultak. Ezt a listát két további felhívással kiegészítették:
1. Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban című, VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázat keretén belül,
2. A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása című, GINOP-1.2.10-19 kódszámú felhívás keretén belül.

VIII. Az elszámolható költségek köréből törölték a saját teljesítés támogatását.

  1. Az előző ponttal összefüggésben a „Nem elszámolható költségek köre” fejezetben a saját teljesítés keretében felmerült költségek is a nem elszámolhatóak közé kerültek.
  2. Az 5.6 számú „Az elszámolhatóság további feltételei” fejezetet kiegészítették egy további ponttal, ami a nem közbeszerzés-köteles beszerzések összeférhetetlenségi követelményeit tartalmazza. Ebben meghatározásra került, hogy mely esetekben nem független az ajánlattevő (lsd. 272/2017 ( XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja).
  3. A 7. számú „További Információk” fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre. (GDPR: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet).

XII. A fogalomtárat tartalmazó 1. számú melléklet kiegészült a traktor definíciójával, amely ennek értelmében tehát nem más, mint: „olyan gépi meghajtású, kerekes, gumihevederes vagy lánctalpas mezőgazdasági és erdészeti haszongépjármű, amelynek legalább két tengelye van, legnagyobb tervezési sebessége legalább 6 km/óra, minimális teljesítménye: 15 KW, fő funkciója pedig a vonóerejének felhasználása, s kifejezetten arra tervezték, hogy bizonyos, mezőgazdasági és erdészeti munkálatok elvégzésére tervezett cserélhető berendezéseket vontasson, toljon, szállítson és működtessen, illetve hogy mezőgazdasági és erdészeti pótkocsikat vontasson, a mezőgazdasági és erdészeti munkálatok keretében teherszállításra is átalakítható, és/vagy utasülésekkel szerelhető fel.”

XIII. A korábban már említett, az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges gépek, eszközök listáját tartalmazó 4. számú mellékletből kivették az intenzív csemetetermesztés gépeit (hidegágyas csemetetermesztés gépei, burkolt gyökérzetű csemetetermesztés gépei, termesztő berendezések).

XIV. A felhívással összhangban módosításra került a Támogatói Okirat is.

Forrás: NAK, agroinform.hu