Ingyen újság mindenhol!

Fotó Lelle Híradó

Budapest Főváros Kormányhivatalától 2021. január 20-án érkezett indítvány a Kúriára.

Ennek tárgya a Fővárosi Önkormányzat 2020. októberi  rendelete volt, melyben úgy rendelkeztek, hogy ingyenes  sajtótermék  közterületen csak akkor terjeszthető, ha abban legalább négy oldal Budapest Főváros Önkormányzata vagy intézményei  által meghatározottakat tesz  közzé ellenszolgáltatás nélkül.

A Kormányhivatal álláspontja szerint a rendelet több szempontból is jogszabálysértő, ellentétes a sajtó szerkesztési szabadságával is, gátolja, hogy az emberek széles köre ingyenesen és több forrásból tájékozódhasson, ami a járványos időszakban fokozottan hátrányos.

Mindezek miatt a Kormányhivatal a rendelet visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérte azzal, hogy az ügydöntő határozatig is  a Kúria írja elő az ideiglenes alkalmazás tilalmát.

Ezeket figyelembe véve  a Kúria 2021. január 26-án / tehát egy hét alatt !/ már meg is hozta még nem ügydöntő végzését , mellyel elrendelte a rendelet ideiglenes alkalmazásának a tilalmát.

Az indokolás tartalmazza, hogy az ideiglenes alkalmazás elrendelésének hiánya súlyosabb joghátrányt jelentene, mint a kérelem elutasítása.

Így remény van arra, hogy a jövőben Budapest közterületein több ember juthat hozzá az ingyenes újságokhoz.

A Polgári Kisgazdák mindig és mindennemű indokolatlan korlátozást elutasítottak, így van ez különösen a sajtó területén is, ezért a Kúria szakszerű és gyors döntését csak helyeselni tudjuk!

 

Dr. Bakos Zoltán