Ingatlanadó : csak mértékkel!

stszamado.hu

Természetesnek vesszük, hogy ingatlanaink után a helyi önkormányzat adót szab ki. Van azonban olyan eset, amikor ez  aránytalanul soknak tűnik.

A Kúriát megjárt ügy is ilyen.

A felperes több mint 9.000 m2 területű külterületi ingatlannak a tulajdonosa, melynek értéke  2017-ben kb 6.500.000Ft volt.

A hatályos önkormányzati rendelet alapján  szabályosan   200 Ft/m2 adót vetettek ki ,ami 2019 és 2020 évre együttesen  közel  37.000.000 Ft-ot tett ki!

Az elsőfokú határozat után eljáró hatóság nem változtatta meg a döntést, mert a helyi rendelet alapján az szabályos volt.

Ezt követően terjesztett elő a felperes keresetet, ebben indítványozta azt is, hogy a bíróság a Kúriát  keresse meg az eljárás felfüggesztése mellett.

A törvényszék előtti perben kirendelt szakértő 2019-2020 évre 9-12 millió forintra becsülte az ingatlan értékét.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy  az adó mértéke aránytalanul magas,  a helyi rendelet felsőbb jogszabályba ütközik, ezért a peres eljárás felfüggesztése mellett megkereste a Kúriát ennek megállapítása iránt, továbbá azért, hogy a rendeletnek a jelen ügyben való alkalmazhatóságát zárja ki.

A Kúria megalapozottnak találta a megkeresést , mert az alapszabály – egyebek mellett – azt írja elő, hogy az adó mértékének  megállapításakor meg kell felelnie az adóalanyok  teherviselő képességének is. Ugyanakkor az ingatlan értékéhez is igazodnia kell az adó mértékének, súlyosan aránytalan a  60-70 %-os  mérték.

A  kivetés során nem lehet szempont a helyi önkormányzat  anyagi helyzete.

Mindezek miatt a Kúria a jelen perben a helyi rendelet alkalmazhatóságát kizárta, megsemmisítette a  helyi rendeletet, azt sem ezen eljárásban sem más folyamatban lévő ügyben nem lehet alkalmazni.

A Polgári Kisgazdák és mindenki más számára is örömtelien nyilvánvaló, hogy közteher viselése csak olyan mértékben történhet, ami nem ró senkire aránytalan terhet! Érdemes tehát kiállni igazunkért!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő