Információ az egynyári öntözés engedélyezéséről

MTI Fotó: Varga György

Egynyári öntözésre csak vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni, létesítési engedélyt nem! Ugyanazon termőterületre azonban az egynyári öntözésre vízjogi üzemeltetési engedélyt csak 5 évente lehet kérni.

Egynyári öntözésnek nevezzük, azt az öntözést, mely során egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 köbméter/hektár) öntözővizet juttatunk ki a termőterületre, amely terület azonban  nem haladhatja meg a 100 hektárt.

Az egynyári öntözésre vonatkozó dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia.

Általános adatok:

 • kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám);
  · meghatalmazott (vízitervező) adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám);
  · az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve, azaz a területileg illetékes vízügyi igazgatóság megnevezése;
  · a műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult (vízitervező) nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

Kérelmezett vízilétesítmény vagy vízhasználat adatai:

 • a vízilétesítmény, vízilétesítmény vagy vízhasználat megnevezése.

Az érintett terület helye:

 • település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták (X,Y,Z).

Műszaki leírás:

 • a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése;
  · az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása;
  · az öntözés módja és megvalósítása, valamint az
  · öntözendő terület nagysága, növénykultúrája;
  · vízigényszámítás, a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama.

Továbbá egyszerűsített talajvédelmi terv.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabály:
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet   3. számú melléklet VII. szakasza, valamint
– a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 3.3. pontja

(agrotrend.hu / NAK)