In memoriam Kováts J. István

Forrás tahitotfalu.reformatus.hu

Több mint egy emberöltő, ötvenöt év telt el Kováts J. István 1965. október 4 -én bekövetkezett halála óta, de emléke ma is elevenen közöttünk van, nem csupán kiterjedt családja körében, hanem a kisgazda társadalomban is.

Kováts J. István 140 éve, 1880. november 20-án született iparos családban. Tízen voltak testvérek, őt édesapja műszaki pályára szánta. A reáliskolai érettségi után előbb a Műegyetemre majd a Jogi egyetemre iratkozott be. Az otthonról hozott neveltetés és saját tapasztalatai arra indították, hogy elvégezze a református teológiát is, és már diákként egyik vezére volt az egyetemi ifjúságnak.

Több nyelven beszélt, Skóciában, Szlavóniában, Svájcban és Ausztriában is tanult illetve dolgozott.

Vidéken és Budapesten is lelkipásztori szolgálatot látott el, de emellett hosszú időn keresztül a Budapesti Református Teológia tanára, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapoknak a társszerkesztője, a Református Sajtóegyesület megalapítója is volt.

A Tanácsköztársaság bukása után – addigi munkásságát is elismerve – a Kisgazdapárt alelnökévé választották meg. Ezt követően az enyingi kerületben a Kisgazdapárt színeiben nemzetgyűlési képviselővé választották.

Kitűnő szónokként, főleg közjogi és külügyi kérdésekben tartott nagy tetszést arató beszédeket. A Nemzetgyűlésben több állandó bizottság tagja is volt, a Teleki kormány alatt egy ideig betöltötte a kultuszminiszteri államtitkár tisztségét is. Számos írása, könyve jelent meg. Emberi és pedagógiai nagyságát tanítványainak megemlékezései is bizonyítják.

Példás családi életet élt feleségével, Schulek Frigyes műépítész leányával, akitől hat gyermeke született.

A második világháborút követő nehéz időkben a református gyülekezet vezetőjeként és lelkészeként haláláig szívesen időzött Tahitótfaluban, ahol végső nyugalomra találtak hamvai. (Forrás: wikipedia.org)

A Polgári Kisgazdák most is kegyelettel emlékeznek a hosszú élete és munkássága alatt példát mutató kisgazda vezetőre, levonva munkásságából a máig ható tanulságokat.

 

Dr. Bakos Zoltán KPE szakértő                         Kékesi Márton KPE főtitkár

 

Dr. Turi-Kovács Béla

Országgyűlés korelnöke

KPE Elnök