Íme egy nem mezőgazdasági pályázat gazdálkodóknak

Fotó: palyaz.hu

Megjelent a turisztikai fejlesztéseket támogató pályázati felhívás tervezete. Ismerd meg!

A „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1–21) felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (őstermelők is) induló vagy már működő szálláshely szolgáltatói tevékenységeinek támogatása.

A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. A felhívás egyelőre társadalmi egyeztetésen van, várhatóan decembertől lehet majd benyújtani a kérelmeket.

Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében:

  • Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
  • Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
  • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
  • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése.

Válaszható, de önállóan nem támogatható tevékenységek: bútorok beszerzése, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása, ingatlan vásárlása (az elszámolható költségek max. 2 %-a), járda és parkoló kialakítása, vagyonvédelmet szolgáló beruházás, játszótér és kert építése, számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése.

A felhívás, bár mezőgazdasági termelőknek szól, de a pályázat keretében nem támogathatóak a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások, beszerzések.

Kik pályázhatnak?

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őstermelőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

  • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van,
  • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Vidéki térségekben található települések: a népesség 10 ezer főnél kevesebb, 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei, 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészei. Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A felhívás tervezet szerint a benyújtási szakaszok a következőképpen alakulnak majd:

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.
Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.
Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.
Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.
Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

A támogatás mértéke és összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.

A támogatás mértéke 50 és 70 % között alakul attól függően, hogy milyen besorolású járásban lévő településről van szó. A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%, kedvezményezett járásban lévő település esetén 60%, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásban lévő településen 70%.

Forrás: agroinform.hu