Illetéklerovás: csak oda fizessünk, ahova kell!

Fotó femina.hu

Az alapeljárás szinte  teljesen érdektelen a jelen ügy szempontjából. Tény, hogy a felperes keresetét a járásbíróság majd a törvényszék is elutasította, a felülvizsgálati kérelmem kapcsán eljáró Kúria pedig visszautasította, mert álláspontja szerint az indítványozó nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat.

Jelen kis írásom tárgyát ez az utóbbi döntés képezi.

A Kúria a felülvizsgálati kérelem beérkezte után felhívta az indítványozót illetéklerovási kötelezettségének teljesítésére, a végzés tartalmazta a részletes szabályokról szóló pénzügyminiszteri  rendelet számát is.

Az indítványozó be is fizette az illetéket, de nem a Kúria, hanem a törvényszék számlájára,így a Kúria álláspontja szerint nem tett szabályosan eleget a felhívásban foglaltaknak, ezért került elutasításra a kérelem érdemi vizsgálat nélkül.

Ekkor fordult az  indítványozó az Alkotmánybírósághoz, mely kifejtette, hogy a jogorvoslathoz való alkotmányos követelmény  kizárólag a rendes jogorvoslatra terjed  ki, így a kérelem befogadására sem talált lehetőséget.

Apró, de végzetes hiba okozta, hogy a Kúria nem hozhatott érdemi határozatot. Mindenkinek csak azt tanácsolhatom: ha fizetési kötelezettsége áll fenn, figyeljen oda, hogy a megfelelő helyre teljesítse! Ez nem csupán a peres ügyekre, az élet minden terültére is vonatkozik!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő