Idősbarát Önkormányzati Díj

Forrás: Pixabay.com

A családokért felelős tárca nélküli miniszter és a belügyminiszter közös felhívást tett közzé a 221. évi „Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyerésére.

Ennek előzménye, hogy az ENSZ már 1991-ben állásfoglalást fogadott el  olyan időspolitika kialakítására, mely biztosítja az idősek függetlenségét,az önmegvalósítást,a méltóságot. Ennek keretében  nemzedékek közötti szolidaritást,a helyi közösségek  együtműködésének erősítése került megfogalmazásra.

A Magyar Kormány  nem csupán  az anyagi  biztonságot, de a testi-lelki jólét biztosítását is feladatul tűzte ki.

Az alapítás óta 106 önkormányzat nyerte el ezt a díjat, többen kétszer is, páran már háromszor!

Cél az önkormányzati időspolitika megerősítése és elismerése.

Az idei pályázat lehetősége kínál  annak bemutatására is, hogy a vírushelyzetben miként valósult meg az idősek támogatása, testi és lelki egészségük megóvása.

Megfogalmazták a díj elnyerésének feltételeit, és újra kiemelték,hogy valamennyi önkormányzat jogosult a pályázat beadására.

A pályázat tartalmi szempontokat is részletez, mely a helyi sajátosságokra is kitér.

Több olyan kérdéskört is megfogalmaztak, melyek a díj odaítéléseket előnyt jelentenek, ezekből kiemelném a civil szervetekkel való együtműködés, idősügyi tanács működtetését, önálló munkatárs alkalmazását.

A pályázat kapcsán a 65 év felettieket tekintik  időskorúaknak.

A benyújtás űrlap kitöltésével történik, és felsorolták az ajánlott mellékleteket is.

A díj  egyenként 12.500.000 Ft, mely az idősügy területén használható fel.

A benyújtási határidő 2021. május 3-a.

A Polgári Kisgazdák  – nem feledve a régi, 3-4 generációs családi együttélést – bíznak abban, hogy minél több önkormányzat él a pályázat adta lehetőséggel, ezzel is segítve a rászoruló idős honfitársainkat!

Dr. Bakos Zoltán