Hozzáférhetőbb lesz a hittanoktatás!

Fotó femina.hu

A Kormány 2021 szeptemberi, 534-es számú rendeletének szinte hosszabb a címe, mint maga a szöveg.

” A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI törvény végrehajtásáról szóló 231/2019.Kormányrendelet módosításáról” megnevezésű rövid jogszabály igen sok egyház – és ezen keresztül számos állampolgár – számára jelent nagy könnyebbséget a jövőre nézve!

A cél a hittanoktatás hozzáférhetőségének biztosítása, javítása, így a költségeket 2021. szeptember 1-től úgy állapítják meg a pedagóguslétszám vonatkozásában, hogy a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók létszámát legalább hat fős csoporttal kell figyelembe venni.

Előírták, hogy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága hivatalból / tehát nem külön kérelemre!/ eljárva módosítsa és 2021.december 31-ig folyósítsa is a többlettámogatást!

A Polgári Kisgazdák körében valamennyien jól tudjuk, hogy – sajnos – olyan világban élünk, amikor elengedhetetlen a fiatalok megfelelő lelki táplálása, és ehhez az egyházak, vallási felekezetek hittant oktató tagjainak munkájára nagy szükség van. Munkájuknak állami forrásból, megfelelő anyagiakkal történő támogatása az egész társadalom, mindőnk jövője szempontjából rendkívül fontos!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő