Hősök Vasárnapja Balatonfüreden

Fotó Dr. Paál Sándor

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák minden évben május utolsó vasárnapján emlékeznek meg a HAZA védelmében vitéz magatartást tanúsító nemzeti hőseinkről.

Az ezt megalapozó törvény elfogadását 1917-ben Ő-felsége boldog IV. Károly, törvényesen megkoronázott magyar király kezdeményezte. 1948 után a Hősök Vasárnapján történő megemlékezéseket a kommunista hatalom mellőzte. Ma sem értem, hogy miért?

1994 urán Dögei Imre, a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője országgyűlési határozati javaslatban kezdeményezte a Hősök Vasárnapjának  beiktatását ismét az emléknapok sorába. A határozati javaslat előkészítését szakértőként segítette Csicseri Rónai István, az 1945 utáni Független Kisgazdák által vezetett koalíciós kormány egykori Pozsonyba akkreditált diplomatája és Paál Sándor, a Független Kisgazdapárt Országgyűlési Képviselőcsoportjának akkori parlamenti titkára, akik következetesen ragaszkodtak Ő-felsége IV. Károly nemes uralkodói szándékának újbóli megjelenítéséhez. Végül kemény küzdelem után Dögei Imre határozati javaslatát a Parlament elfogadta.

A NEMZETI HŐSEINK üzennek a ma emberének.

Üzenetük lényege: Magyarország függetlensége mindenek előtt van.

Ehhez erőt kell felmutatnunk mind a légtér-védelem, mind pedig a polgári védelem területén. Ugyanakkor Magyarországnak minden erejével el kell kerülnie a háborús konfliktusokat.

A nemzetközi szintű nézeteltérések rendezésének a helye a tárgyalóasztalnál van. 

Kéri Kálmán, Göncz Árpád köztársasági elnök Úr által honvéd vezérezredessé előléptetett és a Lakatos-kormány hivatali ideje alatt, 1944-ben a II. Magyar Hadsereg vezérkari főnökeként dolgozó katona mondta nekem: „…Örökre legyen áldott Lakatos Géza drága emléke, aki minden erejével megpróbálta kiszabadítani a HAZÁT a végtelenül gonosz és aljas diktátor, Adolf Hitler karmaiból, de meg kellett tanulnunk: A HÁBORÚBÓL NEM KIUGRANI KELL, HANEM BELE SEM SZABAD KEVEREDNI. …”.

Én most ezt tartom a ma legfontosabb üzenetének.

/Dr. Paál Sándor, a KPE Országos Elnökségének a tagja, a Fidesszel szövetséges balatonfüredi polgári kisgazda/