Horgász Tagtársak figyelem! Dr. Bakos Zoltán: Halvédelem és halgazdálkodás

laboratorium.hu

Az agrárminiszter 3/2023, AM rendelete módosította a  halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 133/2013. VM rendeletet és a halgazdálkodási  jog  vagyonkezelésbe, haszonbérbe adásáról szóló  89/2015l FM rendeletet.

A jövőben ifjúsági  horgász az a 10-18 év közötti személy, aki állami horgászvizsgával, horgászegyesületi tagsággal rendelkezik.

A fajlagos tilalmi idő, illetve a méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentést a halgazdálkodási hatóság engedélyezhet többféle feltétel fennállta esetén.

A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy  az összes halgazdálkodási  vízterületen naponta és fajonként  2 darabot, de összesen 3 darabot foghat ki. A korábban kifogott hal nem cserélhető ki!

Ha a kifogott hal a súlyhatárt meghaladja, azt meg lehet tartani, de abban az évben további súlyhatár-korlátozással érintett halat nem foghat ki az adott személy.

A halastavak vagyonkezelése, haszonbérlete során  az elektronikus  eljárás szabályait kell alkalmazni.

A jelen módosítás uniós irányelvnek történő megfelelést is szolgál.

A Polgári Kisgazdák tudják, hogy sok tagtársunk aktív horgász, és ők alkotják a legnagyobb civil szervezetet Magyarországon, ezért az őket érintő jogszabályokat mindig figyelemmel kísérjük, arról nem is beszélve, hogy a halgazdálkodás sok egyéb szempontból is kiemelt érdeklődésre tarthat számot.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő