Hazai állatjólét: ekként ellenőrzi és büntet az Államkincstár

Fotó: magro.hu

A Magyar Államkincstár, mint kifizető ügynökség több – állatjóléti típusú – támogatási intézkedést kezel, amelyek végrehajtására más-más szabályok vonatkoznak. Azonban sok állattartó gazda inkább arra lehet kíváncsi, hogy vajon a támogatásra jogosultak hány százalékát és kik ellenőrizik, és volt-e már példa támogatáscsökkentésre az állatjóléti előírások be nem tartása miatt? Büntetések, szabályok, kölcsönös megfeleltetés.

Kölcsönös megfeleltetés a hazai állatjólét érdekében

Ellenőrzés: Az állatjóléttel kapcsolatos ellenőrzések a kölcsönös megfeleltetés jogszabályba foglalt gazdálkodási követelményei (JFGK-k) kapcsán a mezőgazdasági haszonállatok, a sertések és a borjak élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételek biztosításának ellenőrzésére terjednek ki. Az ellenőrzési arány a támogatási évben igénylést benyújtó ügyfelek 1 százaléka. Az ellenőrzésre kijelölt hatóság az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatáskörében eljáró járási hivatal – gyűjtötte össze az információkat az Államkincstártól az Agrárszektor.

A szankcionálás gyakorlata

Az állatjóléti követelmények megsértése esetén a kiszabott szankció 1 százaléktól a támogatási rendszerből 2 évre történő kizárásig terjedhet. A kiszabott szankció függ a megállapított meg nem felelés gondatlanságától vagy szándékosságától, súlyosságától, mértékétől, tartósságától, valamint annak ismétlődő jellegétől. Gondatlanság és első előfordulás esetén a kölcsönös megfeleltetésben kiszabott szankció az európai uniós előírások szerint főszabályként 3 százalék, ezt a tagállam csökkentheti 1 százalékra, és nem lehet magasabb 5 százaléknál. A gyakorlatban csak minimális meg nem felelést tapasztalnak az ellenőrök, azonban ezek nem az állatjóléti előírások be nem tartására irányulnak.

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

Ellenőrzés:

A Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott támogatási kérelmek kötelező mellékletét képezi az állatorvos igazolása, amely tanúsítja, hogy a tenyészet megfelel a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31) FVM-rendeletben foglaltaknak. Mivel az igazolás a támogatási kérelem része, az adminisztratív ellenőrzés 100 százalékos, helyszíni ellenőrzésre pedig az ügyfelek minimum 5 százaléka, illetve a kérelmezett állatok szintén 5 százalék kerül.

Szankcionálás gyakorlata:

Az alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségeket minden esetben kötelező betartani. A kiegészítő támogatások kötelezettségei a támogatási kérelem benyújtásakor választhatóak, a kötelezettségvállalási időszak teljes ideje alatt kötelező ezeket betartani. Az ellenőrzés során vizsgálatra kerülnek a kedvezményezett tenyészetében/tenyészeteiben tapasztalható körülmények, dokumentumok, amik a támogatás követelményeinek betartását alátámasztják. Továbbá ellenőrzésre kerül a kérelmezett, valamint a tenyészetben megtalálható szarvasmarhák ENAR megfelelősége is. Az eddig benyújtott kérelmek vonatkozásában nem történt megállapítás állatjólét előírásokkal kapcsolatban, így csökkentésre sem került sor.

Sertés és baromfi nemzeti állatjóléti támogatások

Kizárólag nemzeti forrásból jelenleg az alábbi négy végrehajtási rendelet alapján igényelhetnek állatjóléti támogatást a sertés- és baromfitartók:
  • a tenyészkoca állatjóléti támogatása (7/2015. (III. 11.) FM-rendelet)
  • az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása (38/2016. (VI. 6.) FM-rendelet)
  • a sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatás (39/2018. (XII. 13.) AM-rendelet)
  • a baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás (11/2019. (IV. 1.) AM-rendelet)

Az intézkedések célja az állattartás során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezése.

A teljesség igénye nélkül a többletvállalásra néhány példa: nagyobb férőhely biztosítása az állatok részére, bizonyos anyagokból kisebb mennyiséget tartalmazó táp használata, ellenőrzött ivóvíz használata az itatáshoz, a megengedettnél is alacsonyabb gázkoncentráció biztosítása az ólakban, az állatok fizikai sérülésének megakadályozása.

Ellenőrzés:

A sertéságazatban a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége, a baromfiágazatban pedig a Baromfi Termék Tanács vesz részt az intézkedéshez kapcsolódó ellenőrzésekben az állatorvosok és vágóhidak mellett. Az intézkedések utófinanszírozottak, ami azt jelenti, hogy az állattartó negyedéven keresztül biztosítja a többletvállalásokat az állatok részére, majd ezt követően (intézkedés függvényében) az állatorvos, a sertéságazati területi felelős, vagy maga a vágóhíd igazolást állít ki a többletvállaláshoz kapcsolódó feltételek teljesüléséről. Az adminisztratív ellenőrzés így 100 százalékos, helyszíni ellenőrzés nincs, mivel a támogatás akkor érkezik, amikor az érintett állomány már esetleg nincs is az állattartó birtokában.

A szankcionálás gyakorlata:

A leggyakoribb oka a támogatás elutasításának az, hogy az ügyfél a kérelemhez nem csatolja az igazolást és annak hiánypótlását határidőn túl teljesíti, amit a hatóság az eljárás során nem vehet figyelembe. Az Államkincstár a portál kérdésére hozzátette: mind az adminisztratív, mind a helyszíni ellenőrzést végző kollégák tekintetében szigorú – különböző törvények által meghatározott – összeférhetetlenségi követelmények érvényesülnek.

Forrás: magro.hu