Hanó Miklós értesítése alapján: Folyamatos a határszemle, a parlagfű elleni védekezést is ellenőrzi a hatóság

MTI fotó: Győri Károly

Alig akad a vármegyében hasznosítatlan, gondozatlan termőföld, s a szakemberek idén még a tavalyinál is kevesebb, parlagfűvel fertőzött területet tártak fel eddig.

A mostanában jellemző változékony, csapadékos, meleg időjárás ugyanakkor kedvez a gyomnövénynek, ezért fokozott odafigyelés szükséges. Aki nem védekezik a parlagfű ellen, nem kaszálja le a gyommal fertőzött, virágzó területet, azt a hatóság megbírságolja. Folyamatos a határszemle, s a parlagfű elleni védekezést is ellenőrzi a hatóság Békés vármegyében.

Idén a megye erdő nélküli termőterületének 15 százalékára terjed ki a hagyományos határszemle. A határszemle keretében az ingatlanügyi hatóság elsődlegesen a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt kötelezettségek teljesítését vizsgálja.

Idén Csabaszabadi, Dévaványa, Gyula, Kardoskút, Kétegyháza, Kétsoprony, Kondoros, Körösújfalu, Kunágota, Magyarbánhegyes, Mezőberény, Mezőkovácsháza, Mezőgyán, Nagybánhegyes, Orosháza, Sarkadkeresztúr, Szabadkígyós, Újszalonta és Vésztő területét érinti az ellenőrzés.

A határszemle egyik kiemelt célja a termőföldek hasznosításának ellenőrzése. A tulajdonos, földhasználó hasznosítási kötelezettségének a művelési ágnak megfelelő termeléssel, vagy termelés nélkül a terület gyommentesen tartásával tehet eleget. Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. Az ellenőrzés kiterjed a termőföld engedély nélküli igénybevételének feltárására, a termőföldek művelési ágának természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

A határszemlével párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzését is elvégzik a szakemberek. Összességében elmondható, hogy Békés vármegye a parlagfű szempontjából nem számít erősen fertőzöttnek. Eddig mindössze 12, parlagfűvel fertőzött foltot találtak a szakemberek. Ugyanakkor a mostanában jellemző változékony, csapadékos, meleg időjárás kedvez a gyomnövénynek, ezért a rendszeres kaszálás továbbra is fontos, hiszen ezzel csökkenthető a leghatékonyabban a levegőben a parlagfű virágporának mennyisége.

A hatályos jogi szabályozás értelmében a földhasználó egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A helyszíni ellenőrzés elvégzése belterületen a jegyző, külterületen kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság feladata. Immáron két esztendeje, jelentősen változott a parlagfű elleni közérdekű védekezés szabályozása: ha az adott részen a gyomnövény-szennyezettség meghaladja 30 százalékot, a kultúrnövény tőszámától függetlenül minden esetben le kell kaszálni a területet.

A védekezést elmulasztó földhasználókkal szemben – a felvett jegyzőkönyv alapján – a növényvédelmi hatóság jár el, és szabja ki a bírságot, amelynek mértéke az ingatlan elhelyezkedésétől, a terület nagyságától és a fertőzöttség szintjétől függ. A bírság összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Ha a hatóság végezteti el a közérdekű védekezést (kaszálás), annak költségei is a földhasználót terhelik.

A parlagfű-mentesítés nemcsak a gyomnövény mezőgazdasági, nemzetgazdasági kártétele miatt fontos, hanem azért is, mert pollenje a lakosság mintegy 20 százalékánál egészségügyi problémát okoz. Az allergia hazánkban a negyedik legfontosabb nem fertőző betegség, jelentősen befolyásolja a mindennapi életvitelt, csökkenti a teljesítőképességet.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal továbbra is arra kéri a földhasználókat, termőföld tulajdonosokat, hogy tegyenek eleget a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiknek, végezzék el az időszerű talaj- és növényápolási, növényvédelmi munkákat, és tartsák a területeiket gyommentes állapotban. Nem hagyhatók figyelmen kívül a táblaszegélyek és forgók, valamint a földutak szélei és a csatornapartok sem, a parlagfű irtása ott is kötelező.

Forrás: behir.hu

https://behir.hu/folyamatos-a-hatarszemle-a-parlagfu-elleni-vedekezest-is-ellenorzi-a-hatosag