Hanó Miklós: Amit lehet, igyekszem megtenni azért, hogy jó legyen itt élni

Fotó: behir.hu

Hanó Miklós Békéscsaba gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere és a 9. számú választókerület egyéni képviselője, a KPE Békés megyei elnöke. Ahol csak tud, azért lobbizik, hogy minél több út- és járdafejlesztés valósulhasson meg úgy a körzetében, mint az egész városban, erre ugyanis óriási az igény.

– Melyek voltak a legjelentősebb fejlesztések a választókörzetében, ebben a ciklusban?

Az elmúlt időszakban 140 millió forintból megújult és kibővült a Lenkey utcai óvoda, a Lenkey-Pulszky utca sarkán pedig új játszótér készült. 165 millió forintból kerékpárút épült a Berényi úton, a Szarvasi út és a Széna utca között. Az új mezőmegyeri sportpálya mellett elkészült az öltöző, a műfüves pálya és a fitneszpark. Megtörtént a Kossuth utcai idősek klubjának a felújítása 65 millió forintból, és a Mokry utcai idősek klubjának a korszerűsítése 20 millió forintból. Az útfelújítási program jelentős mértékben érintette a 9-es körzetet, 172,6 millió forintból történt útfejlesztés a következő utcákban: a Botyányszki Pálné, a Széna, a Vereckei, a Kézay, a Lorántffy, a Lipták András utcákon, a Déli soron, a Dessewffy, a Nyárfa, a Harang a Fő és a Vas utcákban, valamint a Mokryn, ahol a 2-3-4-es épületnél levő parkoló burkolata is megújult. A Zöldfa utcai két garázs-sor közé szintén új burkolat készült, további több mint 26 millió forintból pedig bekötőút-felújítás történt a lakótelepen, valamint járdafelújítás a Csillag utcában, a Kossuth utcában, valamint a Dohány utcában a játszótérig.

– Milyen további nagyobb beruházásokat terveznek még a körzetben?

Időszerű az Arany János Művelődési Központ felújítása, ezt 80 millió forintból szeretnénk megvalósítani, a szociális város-rehabilitáció keretében pedig folyamatban van egy közösségi ház létesítése a Czuczor utcában. Persze folyamatos az igény a további út és járdafelújításokra is.

– A körzet képviselőjeként és alpolgármesterként is gyakran hangoztatta a földutak leburkolásának fontosságát. Itt történt előrelépés?

– Jogos lakossági igény, hogy a külterületen is le legyenek burkolva az utak, Békéscsabán közel százötven ilyen utca van. A tervek elkészültek: a már kiviteli tervekkel rendelkező utcák leburkolása közel 5 milliárd forintba kerülne. Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel most azért lobbizunk, hogy a kormány biztosítson ehhez forrást. A járdák felújításához pedig további, mintegy 2 milliárd forintot szeretnénk előteremteni, hiszen eddig csak a képviselői célelőirányzatból és a kommunális keretből tudtunk erre fordítani.

– Alpolgármesterként hogyan értékeli az elmúlt közel öt évet?  

– Ez a ciklus főként a fejlesztésekről szólt. A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. dr. Sódar Anita cégvezetővel és Svecz Valéria ügyvezetővel kiemelkedő munkát végzett, országos szinten is legeredményesebbek között vagyunk a TOP-fejlesztések megvalósításában. Örvendetes, hogy a közbeszerzési eljárásban több helyi vállalkozó pályázott, így a kivitelező is gyakran a helyiek közül került ki. Óvodák energetikai fejlesztése valósult meg, kerékpárutak épültek, Jaminában megújult az egészségház. TOP-keretből, 740 millió forintból folyamatban van a piac felújítása is, ami itt azonban nem zárul le, hisz a Modern Városok Program keretében, mintegy 5 milliárd forintból egy mindent igényt kielégítő, a turistákat is vonzó térségi piac kialakítását tervezzük parkolóházzal.  Látványos a CsabaPark több ütemű fejlesztése is, ahol szintén sokat léptünk előre az elmúlt időszakban. A játszótérrel, fitneszparkkal és a különböző attrakciókkal együtt ez a csabaiaknak pihenőparkként szolgál, vonzó célpont lehet a turistáknak, de rendezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmas. Végre épül az M44-es gyorsforgalmi út is, amiért olyan régóta lobbizunk már. Alpolgármesterként arra törekedtem, hogy a város fejlődését szolgáló lényegi célkitűzéseket keresztülvigyem vagy segítsek megvalósítani. Úgy gondolom, látványos a fejlődés, de ez nem azt jelenti, hogy hátra lehetne dőlni, hiszen rengeteg feladat van még.

– Tervezi a folytatást? Indul az őszi önkormányzati választáson?

– A körzetemben szeretnék indulni, szeretném az elkezdett munkákat befejezni. Az ott élők tudják, hogy bármikor fordulhatnak hozzám, az olyan hagyományos rendezvényeken, mint például a Mokry majális, rendszeresen el is mondják az igényeiket, kéréseket. Tudom mennyire meg kell dolgozni mindenért, nem felejtem el, hogy honnan jöttem, és amit lehet, igyekszem megtenni azért – akár a kormány felé továbbítva az igényeket és kéréseket –, hogy jó legyen a körzetben, jó legyen Békéscsabán élni.

Forrás és fotók: behir.hu, Mikóczy Erika