Gyorsult az ár-növekedés a termőföldpiacon

A kép forrása: agrarszektor.hu

A termőföld művelési ága, jövedelemtermelő képessége, támogatásra való jogosultsága éppúgy meghatározza az árat, mint az elhelyezkedése és a minősége.

A kép forrása: jnsz.hu

A 2014-ben életbe lépett földtörvény és a 2016-ban lezárult földárverések után nem számítottak rá a szakértők, hogy a földpiacon töretlen marad az ár-növekedés lendülete. Sőt, az ár-növekedés a termőföldpiacon még gyorsult is. A drágulás üteme a hazai termőföldpiacon meghaladta a 2012-2014-es, azaz a tulajdonszerzés szigorítása előtti időszak értékeit. Mindezt annak ellenére, hogy a magánszemélyek közötti termőföldforgalom töredékére esett vissza az elmúlt években a földforgalmi törvény 2014-es bevezetése után. A drágulás tovább folytatódott, ráadásul az árak növekedése még magasabb sebességre váltott. A földterületek ára 2017-ben az azt megelőző évhez viszonyítva ismét két számjegyű drágulást mutatott. A föld értéke további 12,6 százalékkal nőtt a 2016-os 11,2 százalékot és a 2015-ös 9,9 százalékot követően. A tulajdonszerzés szigorítása után várt stagnáló árakra tehát a piac erősen rácáfolt. Az országos termőföldpiaci növekedés ugyan folyamatos, de az adatok között meglepő dolgokat talált a portál. Sokan gondolnák, hogy az erdők értéke magasabb, mint a legelők, rétek árazása. Bizonyos régiókban az adatok mégis ennek az ellenkezőjét mutatják. Az egyes művelési ágak eltérő jövedelemtermelő képességére, azok egy hektárra vetített árai is eltérőek. Tehát a jövedelemtermelő képesség nagy valószínűséggel az árakban is meg fog jelenni. (Forrás: magro.hu)

A kép forrása: behír.hu

A Polgári Kisgazdák szakértője érti, hogy a decemberben benyújtott termőföldforgalmi törvénymódosítás célja a földspekuláció és a termőföld-árak emelkedésének a visszaszorítása. Ugyanakkor ugyanez a szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy egy egységes európai termőföld-piac kialakulásának vagyunk a tanúi. Ahogyan a tőke, az áruk, valamint a személyek szabad áramlása következtében először kezdtek kiegyenlített üzemanyag-árak, majd élelmiszer-árak kialakulni Európában, majd napjainkban tanúi vagyunk a munkabérek kiegyenlítetté válásának, vajon mi indokolná éppen a termőföldek árának az eltérését az uniós átlagtól? A gazdaság törvényszerűségeivel immár négy évtizede foglalkozó szakértő úgy látja, hogy a gazdasági folyamtokba tiltó és ellenőrző jogszabályokkal egy ideig-óráig be lehet avatkozni, de az nem szerencsés. A gazdaságpolitikai akaratot leginkább az adó és illetékpolitika indirekt szabályozási eszközeivel célszerű megjeleníteni. Nevezetesen egy olyan modellt érdemes bevezetni, ahol a kis-tulajdonosok a földvásárláshoz jelentős támogatást kapnak, amíg a nagybirtokkal rendelkezők a birtokaik további növelése után súlyos illetékeket kell, hogy fizessenek. Versenyképességi szempontból nagyon fontos, hogy minél többen motiváltak legyenek az agrárium fejlesztése érdekében. A legjobb motiváció a tulajdonosi érdek. Ehhez sok, de értelemszerűen kis-tulajdonos kell. A versenyképes üzemméretet a sok kis-tulajdonos a gazdasági szövetkezések révén tudja elérni. (KPE)