Gyorshajtók : lassítani!!!

alapjarat.hu

Az Európai Unióban  közös, határozott célként fogalmazták meg a közlekedési balesetek számának mielőbbi és hathatás csökkentését. Ezen célkitűzéshez Magyarország is csatlakozott, így az eltelt időben számos jogszabályi és gyakorlati intézkedés  történt ennek előmozdítása érdekében.

Ebbe a sorba illeszkedik az országos rendőrfőkapitány 2022.  februárjában kiadott utasítása   ” a sebességméréssel összefüggő feladatokról”.

Az  utasítás szervi hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra,a Készenléti Rendőrségre, a megyei-fővárosi rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.

Az  utasítás tárgyi hatálya minden olyan eszközre vonatkozik, amit a sebességmérés során használnak.

Meghatározásra került, hogy a sebességmérővel joghatással járó tevékenységet csak hivatásos állományban lévő, önálló intézkedésre jogosult személy láthat el.

A kezelői jogosultság csak megfelelő oktatási  tanfolyam sikeres elvégzésével  szerezhető meg. Az oktatás tartama, az elsajátítandó ismeretek és a vizsga folyamata igen részletes előírások szerint történhet.

A sebességmérő alkalmazására vonatkozó szabályokat külön is tartalmazza az utasítás.

Ellenőrzött jármű megállítására csak úgy kerülhet sor, hogy az ne veszélyeztesse a személy- és vagyonbiztonságot, továbbá ne járjon a forgalom jelentős korlátozásával.

Telepített,kezelői felügyelet nélkül működő sebességmérők alkalmazására is  mód van.

Kimutatást kell készíteni azon helyszínekről, ahol baleseti vagy egyéb adatok miatt  indokolt a sebességmérés, és természetesen ezt meg is kell valósítani.

Előírásra került, hogy a sebességmérés során milyen adatokat, körülményeket kell rögzíteni, mit és meddig kell ezekből tárolni, továbbítani.

Az elkövető megállítása esetén a képi felvételt  is  meg kell mutatni részére.

Az utasítás 2022. március  elsején hatályba lép, tehát már csupán a büntetés elkerülése érdekében is  mindenki fokozottan figyeljen a közlekedési szabályok, ezen belül is a sebességhatárok betartására! Erre kérek minden Polgári Kisgazdát, minden gépjárművezetőt biztonságunk érdekében!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő