Gyermekkorú gyilkos az Alkotmánybíróság előtt!

Fotó Mészáros Diána

A Budapest Környéki Törvényszék felfüggesztette az előtte folyamatban lévő eljárást és kezdeményezéssel fordult az Alkotmánybíróság felé alaptörvény-ellenesség megállapítása és megsemmisítése iránt.

Minden olyan eljárás szomorú, ahol gyilkosságról van szó, minden olyan ügy nehezen kezelhető, ahol az elkövető vagy az áldozat gyermekkorú. Az adott eset sem egyszerű!

A vád szerint a 14.életévét be  nem töltött vádlott  társtettesként követett el emberölést.

/ Ehhez tudni kell, hogy hazánkban 14 életév felett büntethető az elkövető, de egyes súlyos bűncselekmények esetében 12 év a korhatár, viszont ezen esetekben a jogalkotó megköveteli, hogy az elkövetéskor rendelkezzen a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességgel az elkövető./

Az indítványozó szerint a kötődni vágyás és a megfelelési igény miatt /is/ nem várható el a gyermektől, hogy belátási képessége szerint cselekedjen, ezért vélte alaptörvény-ellenesnek a 14 alattiakra vonatkozó rendelkezést.

Tudni kell, hogy a belátási képességet a bíróság  mindenkor szakértő bevonásával vizsgálja meg.

Az Alkotmánybíróság elsődlegesen rámutatott arra, hogy a büntethetőség alsó korhatárának megállapítása jogalkotói kérdés. / Megjegyezném, hogy a legtöbb országban hozzánk hasonlóan 14 év az általános alsó korhatár, de előfordul 12, sőt 10 év is! Hazánkban  kb nyolcvan éven keresztül a 12 év volt az alsó korhatár, bár tény, hogy a Csemegi kódex a 12 és 18 életév közöttiekre előírta az erkölcsi és értelmi  fejlettség vizsgálatát./

A bírói kezdeményezés  visszautasításra került, Alaptörvény-ellenességet nem állapítottak meg.

Ezzel együtt az Alkotmánybíróság a jogbiztonságra figyelemmel szorgalmazza a  belátási képességgel kapcsolatos szakmai szempontrendszerek  meghatározását, rögzítését.

Mit mondhatunk  mi, Polgári Kisgazdák az ilyen esetek hallatán? Valamennyiünknek a saját környezetünkben úgy kell élnünk, hogy kellő példával járjunk elől, továbbá figyelni kell embertársainkra, főleg a gyermekekre, hogy se áldozatok, se elkövetők ne legyenek!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő