Guth Sándor: Tisztelt gazda és polgártársaim!

Guth Sándor a KPE Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnökségének tagja

Mivel betegségem miatt nem tudok jelen lenni, közlöm az alábbiakat.

Fájó szívvel búcsúzva elnökünktől szomorúan vesszük tudomásul elhivatottságát, azt az elhivatottságot, amit mi is követünk és követni fogunk.

Azt az igazságos kisgazdapárt határozatait, amit egy gazember szétvert, amit reméljük és tudjuk, hogy hazánk földszerető új nemzedéke az új gazdák is követni fognak tiszteletreméltó Európában kiemelkedő, igazságos kormányunk támogatásával.

Marx elgondolása, amit a francia forradalomból átvett és saját gondolatait belefűzte, nem egy pártról, hanem az emberiség nagy részének megsemmisítéséről szóló tan. Amit Lenin és Sztálin tovább fejlesztve milliók meggyilkolásával bizonyított. Két világháború után nem tudták létrehozni a nemzetközi internacionalizmust. Most itt az új, módosított marxisata szellem. Nyílt társadalom, emberek millióit rabszolga sorba kényszerítené neomarxista, liberalista akarattól vezérelve.

Gazda és polgártársaim!

Gazdáink tevékenységét, munkáját nem fogják sem külföldi, sem hazánkbeli cinkostársai megakadályozni, Európa államainak és hazánknak mezőgazdaságát tönkre tenni.

Európa viharainak ellenálló, őseink példáit követő népünket, gazdáinkat segítő, igazságos kormányunk és miniszterelnökünk mutatja az utat Európa nemzetei gazdaságainak és jöjjön létre együttes, erős mezőgazdasági bizottság létrehozásához.

Együttes erővel akadályozzuk meg az Európai Unió ránk kényszeríteni akaró diktatórikus zsarnoki akaratát.

Isten ehhez erőt, egészséget adjon minden hazáját szerető gazda és polgártársainknak.

Guth Sándor Szolnok, Nagykörű