Gulyás Gergelyhez kerül az uniós források felhasználása

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A Miniszterelnökséget vezető miniszterhez rendeli ezt a feladatot a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet.

2021 január elsejétől kezdve a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz a kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja – derül ki a közlönyből.

A miniszter

 • előkészíti az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,
 • összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós forrásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
 • javaslatot tesz az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
 • figyelemmel kíséri az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó hazai forrásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozási tartalmat,
 • az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe utalt jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatok kivételével ellátja az európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben – jogszabályban meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,
 • biztosítja a fejlesztéspolitikai programok tervezése során azok egymás közötti, valamint a fejlesztéspolitikai programok és az átfogó kormányzati stratégiák közötti összhangot,
 • összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egységes eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenőrzését,
 • tárgyalásokat folytat – a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve – az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben, i
 • biztosítja az uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
 • gondoskodik a hazai források és az európai uniós források tekintetében az Európai Unió működéséről szóló Szerződés hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáról,
 • ellátja a források felhasználásával kapcsolatos partnerségi és tájékoztatási feladatokat,
 • ellátja a közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat,
 • ösztönzi a közvetlen európai uniós források magyarországi szereplők általi lehívását,
 • működteti a közvetlen európai uniós források önerő és előkészítési költségének támogatási mechanizmusát.

Emellett a miniszter az európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós források felhasználását, nyomon követi és értékeli az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a kabinetet tájékoztatja.

Összehangolja a 2020 utáni európai uniós költségvetéssel kapcsolatos tárgyaláshoz kapcsolódó kormányzati feladatokat, gondoskodik a 2020 utáni európai uniós programozási időszak legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumának, a partnerségi Megállapodás kidolgozásáról.

Forrás: infostart.hu