Gombatermesztők: hatalmas támogatásra számíthattok!

Fotó pixabay

A pályázati lehetőség célja a gombatermesztő gazdaságokban megtermelt gomba mennyiségének növelése, amely lehetővé teszi a hazai fogyasztás emelése mellett a folyamatosan bővülő exportlehetőségek kihasználását és a feldolgozóipar igényeinek kielégítését is.

Az ágazat további fejlesztésének feltétele a technológiaváltás elősegítése, a megfelelő mennyiségű és minőségű komposzt alapanyag rendelkezésére állása, ezért a felhívás (tervezet) támogatja a komposzt előállító- és gombatermesztő kapacitás növelését, a termelők versenyképességének erősítését, az új, innovatív és környezetbarát technológiák és termesztési módok alkalmazását.

A felhívás egyelőre társadalmi egyeztetésen van, április 25-ig lehet megfogalmazni javaslatokat a palyazat.gov.hu erre a célra kialakított felületén.

A felhívás teljes keretösszege: 20 milliárd forint.

A pályázók köre

Sikerrel azok a MVH regisztrációval rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak, melyek elérik a 6000 EUR STÉ (Standard Termelési Érték) üzemméretet, illetve árbevételük legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származik. A pályázat kollektív formában is beadható.

Mire lehet pályázni?

A támogatási konstrukció lehetőséget biztosít

  • új gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő létesítmény kialakítása, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó új építésű áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek létesítésére,
  • meglévő létesítmények bővítésére és korszerűsítésére,
  • energiahatékonyságot javító tevékenységekre.

A támogatás mértéke és összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 300 millió forint, maximum 2 milliárd forint.

A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 50 %-a.

A pályázat benyújtása

A felhívás tervezet szerint a pályázat legkorábban 2021. augusztus 16-tól lesz elérhető. Az első benyújtási szakasz augusztus 30-án zárul majd.

Forrás: Agroinform.hu