Gazdálkodók, vadászok, halászok figyelem: újra módosulnak egyes jogszabályok!

Kép: Pixabay

Az indokolással együtt 98 oldalas törvénytervezetet az agrárminiszter terjesztette elő ” egyes agrártárgyú törvények módosításáról ” címmel.

A 17 már meglévő törvény módosítása egyes részeiben sarkalatosnak minődül, tehát elfogadásához minősített többség kell.

Megpróbálom a főbb kérdéseket kiemelni, de a jogszabály legalább átolvasási szintű ismeretét minden érintett számára fontosnak tartom!

Részletes és pontos szabályozást kapott, hogy társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén mely kérdésekben szavazattöbbséggel és kizárólagos jogkörben dönthetnek a földtulajdonosok. A kisebbségben maradók 30 napon belül, de legkésőbb a döntéstől számított három hónapon belül bíróság előtt támadhatják meg a döntést.

A vadászterület szétválasztása, egesítése eseteit is rögzítették.

A megsebzett vagy  egyébként súlyosan beteg vadat gyors, kíméletes elejtés céljából fel kell kutatni.

Szigorú szabályozást kapott, hogy vadászati tevékenységet érvényes vadászjegy  és engedély birtokában is  ki folytathat a jövőben, és mikor, mely feltételekkel kell visszavonni az engedélyt.

Az elejtett, elhullott vad agancsát, csigáját, agyarát 30 napon belül kell bemutatni a vadászati hatóságnál.

Az Országos Trófeabíráló Testület feladatait is rögzítették.

A vadvédelmi bírság fizetési eseteit a-tól k-ig terjedő pontokban sorolták fel.

Az illetékes minisztert  felhatalmazták,hogy rendeletben szabályozzon 37 vonatkozó témakörben!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő