Földvásárlás illetékmentesen, de…

Fotó 123rf.com

Mára eléggé köztudott, hogy termőföldet úgy lehet megvásárolni, hogy ennek során nem kell megfizetni a vételi illetéket.

Nem árt azonban vigyázni, mert ennek során a előírásokat, feltételeket be kell tartani,amint a alábbi példa is mutatja!

Nemrég látott napvilágot az Alkotmánybíróság 2022. júliusi döntése.

Az alapügy egyserű lenne:

az alkotmányjogi panasz benyújtója, az alapügy felperese 216 májusában  megvásárolt egy állami tulajdonban lévő földterületet, melyet ezen időpontban 2017. június 26-ig terjedő időre haszonbérleti szerződés terhelt.

A vevő a vétel során nyilatkozatot tett, hogy saját maga kívánja hasznosítani a földterületet, így kérte az illetékmentesség biztosítását.

A vevő a haszonbérlőt is rögtön tájékoztatta a jogügyletről és művelési szándékáról.

A felek nem tudtak megegyezni a birtokba lépés időpontjáról ,és a bérlő csak 2017.július 13-án értesítette az új tulajdonost, hogy levonult a terültről, akinek bejelentése alapján a földhivatal 2017. július 31-én jegyezte be földhasználati jogosultságát.

Látható tehát, hogy az illetékkedvezmény igénybevételére megszabott 12 hónapnál több idő telt el, tehát az illetéket kiszabták.

A felperes peres eljárást kezdeményezett a volt bérlővel szemben az illeték összegével megegyező mértékű kártérítés és annak kamatai megfizetése iránt.

A bíróság egész csekély összegű késedelmi kamatban marasztalta a alperest, egyebekben a keresetet elutasította, mert álláspontja szerint a felperes beadhatta volna időben földhasználati bejelentését. Kifejtették, hogy a földhasználati adatbejelentés nem jelent egyben birtokba adást, tehát az illetékkel kapcsolatban a vevő mulasztott.

A fellebbezés folytán eljáró törvényszék gyakorlatilag megerősítette a döntést, a felülvizsgálati eljárásban a Kúria is osztotta ezt az álláspontot.

Az Alkotmánybíróság öt fős tanácsa a benyújtott alkotmányjogi panaszt megvizsgálta és megállapította, hogy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést nem fogalmazott  meg a panaszos, törvényértelmezési kérdésben pedig nem foglal állás a Alkotmánybíróság.

Mindezek miatt a panasz visszautasításra került.

Tudom, hogy sokan élnek az illetékmentes földvásárlás lehetőségével a Polgári Kisgazdák közül is, ezért kérem, javaslom, hogy minden határidőt pontosan tartsanak be, ha pedig kétely merülne fel, úgy időben kérjenek tanácsot szakembertől, avagy a illetékes hatóságtól.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő