Földügyi törvényi változások

Fotó idokep.hu, Kiss Csaba

Itt, a Polgári Kisgazdák honlapján jelent meg, és most is látható, hogy további egyeztetés szükséges a T/9932 – a termelőszövetkezeti földhasználati jog, illetve a földforgalmi törvény módosításáról szóló javaslatról. Számos megkeresés érkezett a Kisgazda Polgári Egyesület agrár- és környezetvédelmi szakemberei részéről is, melyek a következő lényeges kérdéseket vetették fel, illetve megállapításokat tették:

 

  • Amennyiben a fenntartható fejlődés oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor is egyet kell értsünk a Sümeg és Vidéke Gazdakör értékelésével illetve a Balatonfüredi Polgári Kisgazdák aggodalmaival. Különösen azzal, hogy „a mintagazdaságok nyilvános pályáztatás mellőzésével köthetnek haszonbérleti szerződéseket az állami földek vonatkozásában és földhasználatukat, annak lejártakor akár további 50 évvel meghosszabbíthatják”. 
  • Termőföldjeink alapvető erőforrásunk, ahonnan az élelmiszerünk származik, ezért fontos kérdés, hogy a területen csaknem kizárólag – vegyszerekkel és mesterséges tápanyagokkal fenntartott – ültetvényeket hozunk-e létre? Az ültetvényes ugyanis hozam-maximalizálásra törekszik, amely elsősorban az éppen termesztett növény és az érintett gazdasági szereplő rövid távú érdekei számára kedvező.
  • Ezzel szemben, amennyiben a kisebb birtokon gazdálkodó /családi/ gazdaságok, ellenőrzötten (!) kiváló minőségű élelmiszert termelő, bio- és ökogazdálkodást is folytatók, jövedelmezően tudnak termelni – az a magyar emberek érdekeit szolgálná.
  • Már most is a környezet,- és tájvédelmi, kulturális szempontokat figyelembe vevő mezőgazdálkodás ritkán tudja biztosítani művelői számára a megélhetést, hiszen az extenzív gazdálkodású területek jó része gyenge termőképességű talajokon találhatók, amelyek nem biztosítanak megfelelő versenyképességet az intenzív árutermelő gazdálkodással szemben.
  • Az utóbbi sok évtized intenzív mezőgazdálkodásának eredményeként mára a vadvilág természetes élőhelyei erősen megfogyatkoztak és az élhető területek elszigetelődtek egymástól. Ennek következtében sok ritka, vagy védett növény- és állatfajunk élettere szorult mezőgazdasági területekre. Sokan gondolják, hogy a fajok védelme érdekében ezeken a területeken fel kell hagyni a műveléssel, épp ellenkezőleg: hagyományos, vegyszerszegény, extenzív mezőgazdálkodással jelentős természeti értékek őrizhetők meg, hiszen mára nagyszámú növény- és állatfaj alkalmazkodott nagyon jól, a mezőgazdasági területekhez. (kpe)