Finnország átvette az Európai Unió soros elnökségét

Az Európai Parlament székhelye Brüsszelben. - A kép forrása: tudasbazis.sulinet.hu

Hétfőtől hat hónapig Finnország tölti be az Európai Unió soros elnökségét, az észak-európai ország Romániától vette át, majd januárban Horvátországnak adja tovább a tisztséget. Helsinki már véglegesítette „Fenntartható Európa, fenntartható jövő” mottójú programját, amelyben a közös értékek, a jogállamiság erősítését, az éghajlatváltozás elleni küzdelem előmozdítását, a kontinens biztonságának fokozását és az EU versenyképességének növelését tűzte ki célul. MTI

A finn uniós elnökség prioritásai

  • a közös értékek és a jogállamiság elvének megerősítése
  • versenyképesebb és szociálisan egységesebb unió
  • az EU vezető szerepének megerősítése az éghajlat globális alakításában
  • az állampolgárok biztonságának átfogó garantálása

Az Európai Unió globális működési környezete egyre bonyolultabbá és kiszámíthatatlanabbá válik: erősödik a nagyhatalmak versenye és az önző egyoldalúság, a nemzetközi normákon és elveken alapuló szabályrend pedig kihívásokkal szembesül. Az unió közös értékeinek megkérdőjelezését is tapasztalhatjuk. Ráadásul az egyik tagország elhagyni készül az uniót.

Az európai integráció sarokköveit – a békét, biztonságot, stabilitást, demokráciát és jólétet – meg kell őriznünk. Az unió csak egységesen, a közös értékeket védelmezve képes jólétet teremteni és megoldást találni korunk nagy kihívásaira.

Az európai sikertörténet a demokratikus intézményeken, az emberi jogokon és a jogállamiság elvén alapul. A jogállamiság megvalósulását erősíteni kell, hogy az állampolgárok élvezhessék a békét és az egyenlő jogokat, és hogy az unió hitelesen tudja védelmezni a multilaterális szabályalapú rendszert és a nemzetközi emberi jogi intézményeket.

Az EU felhatalmazását a szociális, környezeti és gazdasági szempontból fenntartható jólét biztosítása teremti meg. Az unió elfogadottsága szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szervezet képes legyen a hatékony döntéshozatalra, és a döntések végrehajtására. Csak az erős és működőképes Európa képes világméretű hatást kifejteni.

A nyitottság, a jobb szabályozás, az állampolgárok bevonása, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek tiszteletben tartása kulcsfontosságú az EU-ba vetett bizalom megerősítése szempontjából.

Finnország lesz az első ország, amely elnöksége alatt a bizottság munkájába integrálja a 2019-2024-es stratégiai menetrend súlypontjait. Amint a trió programja hangsúlyozza, zökkenőmentes átmenetet kívánunk biztosítani a következő törvényhozási időszakra.

Forrás és bővebb információ: https://eu2019.fi/etusivu, finlandabroad.fi