Ferenc pápa: Az üres sír korrupciós kísértést hozott

Fotó Vatican News

II. János Pál igazi szláv pápa volt, aki ismerte és értette Kelet-Közép Európa népeinek történelmét, küzdelmeit és szenvedésit. XVI. Benedek- Ratzinger Pápa a II. világháború utáni bűnbánó Németország, gyakran a teológiába feledkezők pápája volt. Ferenc Pápa onnan jött, ahonnan a gyarmati elnyomást elszenvedő népek migrációja napjainkig és a jövőben is az Európa és a fejlett világ felé irányul. Megismerte és végig küzdötte a dél-amerikai katonai diktatúrák korát, mentette a szenvedőket, és elszenvedte az üldözést, tudja, hogy milyen az igazi nyomor. Ferenc Pápa világa egy új, általunk csak most megismerésre kerülő katolicizmus kialakulását hozta elénk. Minden beszédét jelzésként kell értékelnünk és ha időnként a mi gondolkodásunk tiltakozik is a Pápa megállapításai ellen, nem feledkezhetünk meg arról, hogy az a másik világ, amit a beszédeiben megmutat, ténylegesen itt van velünk.

A Polgári Kisgazdák egy átalakuló magyar társadalomban gyakran a helyüket keresik. Megváltozó világunkban mindazt, amit eleinktől megismerhettünk, szeretünk és amelyből a jót folytatni szeretnénk, egyre inkább eltűnni látjuk. Az új kihívások arra kell késztessenek minket, hogy az eddigieknél is erősebben tartsunk össze és ha kisebbségben vagyunk is, legyünk meggyőződve arról, hogy ma is igaz a minőség gyakran többet jelent, mint a mennyiség. (TKB)

 

Ferenc pápa húsvéthétfőn, április 13-án reggel folytatta napi szentmiséit, melyeknek élő internetes közvetítését azért kezdeményezte, hogy a korlátozó intézkedések ellenére bárki követhesse a Róma püspöke által vezetett szertartást és Szentírás-magyarázatát.

„Imádkozzunk ma a vezetőkért, a tudósokért, a politikusokért, akik tanulmányozni kezdték a pandémiából kivezető utat, a járvány utáni helyzetet, ezt az »után«-t, ami már elkezdődött! Találjanak igaz útra, de mindig az emberek, mindig a népek javára!” – imádkozta a szentmise szándékát Ferenc pápa a szertartás kezdetén.

A napi evangélium egy választást mutat fel: egy minden napra szóló emberi döntést, mely érvényben van az első húsvéthétfőtől. Választás Krisztus feltámadásának öröme, reménysége és a sír utáni nosztalgia között – kezdte beszédét a pápa. Az asszonyok sietnek, hogy elvigyék a hírt: Isten mindig az asszonyokkal kezd, mindig. Utat nyitnak. Nem kételkednek, látták és tapintották őt, de látták az üres sírt is. Igaz, az apostolok nem voltak képesek hinni nekik, mondván: Ezeknek az asszonyoknak túl élénk a fantáziájuk! Az apostolok kételkedtek, de ők biztosak voltak, és egészen a mai napig elhozták bizonyosságukat: Jézus föltámadt, és köztünk él – hangsúlyozta a pápa.

A másik oldalon pedig számos problémát teremt számunkra ez az üres sír. A döntés pedig az, hogy rejtsük el a tényállást. És miként mindig, amikor nem szolgáljuk az Istent, az Urat, egy más istent szolgálunk: a pénzt. Emlékezzünk csak arra, amit Jézus mondott: két úr van, az Úristen és a pénzisten. Nem szolgálhatunk mindkettőnek! De azért, hogy kijussanak ebből a nyilvánvalóságból, a papok, az írástudók egy másik utat választottak, amit a pénzisten kínált nekik, és fizettek. Megfizették a csendet. A tanúk csendjét.

Az őrség egyik tagja Jézus halála után megvallotta: „Ez valóban az Isten Fia volt!” De nem értették meg, mert féltek, és elmentek a papokhoz és az írástudókhoz. Ők fizettek, megfizették a csendet. Ez pedig nem egyfajta kenőpénz! Ez színtiszta korrupció, a legszíntisztább romlottság – szögezte le a pápa. Ha te nem vallod, hogy Jézus Krisztus feltámadt, gondold csak meg, hol van a sírod pecsétje, hol van a korrupció? Igaz, sok ember nem vallja meg Jézust, mert nem ismeri őt, mert mi nem hirdettük nekik meggyőzően, és ez a mi bűnünk. De amikor a nyilvánvalósággal szemben választja az ember ezt az utat, ez az ördög útja, a korrupció útja. Fizetnek, és légy csöndben!

Ma is, reméljük, a világjárvány végéhez közel, ugyanaz a választás: vagy az életre fogadunk, a népek feltámadására vagy a pénzistenre, és visszatérünk a sírhoz, az éhség, a háborúk, a fegyvergyártás, az oktatástól megfosztott gyerekek sírjához. Ott van az a sír. Az Úr legyen jelen a személyes és közösségi életünkben, és segítsen mindig bennünket, hogy azt hirdessük, ami reményt ad, ami nyitott, és ami segít bennünket a nép javát választani, és segít, hogy ne essünk a pénzisten sírjába – fogalmazott Ferenc pápa, majd rövid adoráció után az Oltáriszentséggel áldást adott mindazoknak, akik követték a húsvéthétfői reggeli szentmise közvetítését.

Forrás: Vatikáni RádióVatican.va, magyarkurir.hu