Ferenc Pápa a megbékélést, a testvéri együttélést hirdette meg Erdélyben-Romániában

Fotó MTI, Veres Nándor

Ferenc Pápa:

„Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen, ahová gyermekként jövünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánkkal és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk”

Ferenc Pápa a romániai látogatásán mindvégig kiegyensúlyozottan, a szeretettől vezérelt diplomácia hangján szólt magyarokhoz, románokhoz, cigányokhoz, Erdély minden népéhez, nemzetéhez.

Idézzük:

„Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést” – üzente az embereknek.

Nagyon fontos mondatai voltak:

„Ez az évi zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek, És ez a párbeszéd, az egység és testvériség jele.”

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A mi értelmezésünkben nekünk magyaroknak szól:

„Ez a nép a szenvedések közepette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre kaphat.”

Megadta az értelmét az egyetemes keresztény világ részéről is zarándok útjainknak:

„Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő szent Népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát énekelve.”

„Zarándoklatunk során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (és nem lett), hanem inkább azt, ami ránk vár és nem odázhatjuk el.”

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Akik hisznek a szeretet erejében, azok örökké bizakodnak, reménykednek, hogy a gyűlölet soha nem győzhet. A békés együttélés egymásra találás a Názáreti Jézus üzenetében a szeretet megvallásában van.

Ferenc Pápa Romániai útja előtt a magyar katolikusok, a keresztények azt remélték, hogy a pápa a béke küldöttjeként, a megbékélés hirdetőjeként teljesíti saját zarándok útját. Nem csalódtunk. Nekünk magyaroknak különösen fontos volt, a pápa kiemelte Csíksomlyó felekezeti hozzátartozástól függetlenül, minden keresztény közös búcsújáró helye.

Nekünk magyaroknak Csíksomlyó a nemzeti egység megvallásának és bemutatásának évenkénti nagy találkozója.

TKB