Fekete László Békés megyei választókerületi vezetőnk észrevételei, javaslatai a folyamatban lévő változásokhoz

Fotó fotolia.hu

Tisztelt Elnök Úr! Minden Kedves Kisgazda Barátom!

Telefon beszélgetésünkre hivatkozva próbálom összegezni a tapasztalataimat, véleményemet, és gazdatársaim véleményét is.

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNYRŐL

Eddig szabályozva volt a termőföld vásárlás, hogy az adott település lakói és föld használói föld szomszédai elővásárlási és előhaszonbérleti joggal rendelkeztek.

Az új Törvény szerint a szomszéd település vagy pl.: nagyvárosi emberek jutnak ezen előjogokhoz és csak ő tulajdonukba kerülhetett jó minőségű szántó ingatlan.

/ Jó példa erre: Dr. Kugler József Kamuti föld hagyatéka. Összesen 15 hektár. 2/3- Lineár alatti öntözhető terület. A hagyatékátadó végzésben a Mezőberény Város örökölte azzal a kitétellel, hogy helyi lakos az eddig bérlő Földesi István vásárolhassa meg piaci áron. Ezt a Földtörvény fölül írta azzal, hogy ki kellett akkor még függeszteni 60 napra a Kamuti Polgármesteri Hivatalban. Ez igy rendjén is lenne, de egy Budapesti Ügyvéd lett végül a szántóföld tulajdonosa azáltal, hogy ezen ügyletek kapcsán a végső döntés a Békés megyei Agrárkamara kizárólagos hatásköre. Az új Föld tulajdonosa természetesen nem Földműves csak befektetési céllal vásárolta.

Az elmúlt több éven keresztül az idős emberektől életjáradékért megvásárolt földek, amelyek ezáltal állami tulajdonba kerültek, majd meghirdették értékesítésre, ahol az őstermelők és családi gazdálkodók labdába sem rúghatnak az Agrárkamarának és a gazdáink forrás hiányának köszönhetően.

ŐSTERMELŐRŐL, ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGÁRÓL, CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

ŐSTERMELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Pozitívum: A tevékenységi kör kibővült a mezőgazdasági bérmunkával, a falusi és az agro-turizmussal.

– Évi 600.000 FT-ról 966.000,-Ft-ra emelkedik az adómentes értékhatár / Nem keletkezik személyi jövedelemadó – kötelezettség. / Észrevétel: A gazdák szorgos munkájának köszönhetően magasabb termések takaríthatóak be már évek óta, és a piaci fölvásárlási árak is emelkedtek. Ez a döntés a 2-3 hektárt művelő vagy műveltető gazdák számára nagyon aktuális volt.

– Az Őstermelők és Családi gazdálkodók 1 főre jutó éves árbevétele 8 millió FT-ról 10 millió Ft-ra emelkedik 2021.01.01.-től. / Ez eddig adóköteles volt / 4 millió Forintig 20% számla esetén SzJA-t nem de EHÓT kellett fizetni és 4-8 millió árbevétel között pedig 60% költség szla meg nem léte esetén SZJA-t és EHÓT kellett fizetni.

ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGA (ÖCSG)

Ez a működési forma a közös őstermelői tevékenység és a jelenlegi Családi Gazdaság összevonása.

Az új ÖCSG alapítása 16 éven felüli őstermelő tagokkal történhet. Azzal a kedvezménnyel, hogy a jelenlegi családi gazdaságok 16- éven aluli tagjai az ÖCSG-ben is tagok maradhatnak.

Ez diszkriminatív, mert különbséget tett a már létező és az újonnan alapitandó/ 2021.01.01.-től / ÖCSG-tagok között. És mi itt a végeken hiába dolgozunk, ha bele szakadunk is jó pár emberünknek tartott figura a saját érdekeiket előre tolva mindent anulál tönkre tesz. Bocs, hogy egy kis Politikát is bele vittem a szakmai véleményembe.

POZITIVUM:

AZ ÖCSG tagjai ugyanazon tevékenységre ezután nem lehet Egyéni Vállalkozó és Családi Mezőgazdasági Társaság tagja.

EDDIGI NEGATIVUM ÉVTIZEDEKEN KERESZTÜL:

-Egyéni vállalkozó és Gazdasági Társaság tagja / 2020.12.31.-ig /Pl:RT,KFT/ lehetett és lehet még mindenütt tag és Tulajdonos is.

– Ez nagy mértékű adó elkerülésre adott legális lehetőséget. Egymásnak számláztak keresztszámlázással!

-Az Adó elkerüléseket főleg a volt TSZ- vezetők, akik az 1990-es évek elején magukévá tettek minden mozgatható anyagi és ingatlan forrást. Mostmár RT.-vé alakultak át.

-Ezen dolgok miatt történt és történik ma is a városi és a kis települések lakóinak az összeugrasztása. A városi ember úgy gondolja, hogy a paraszt ember nem fizet Adót.

CSALÁDI MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁG (CSMT)

A minősitést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi!

A tagjai számára a termőföld adásvételeknél-haszonbérleteknél kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőséget biztosit!

Mezőberény. 2020.10.19.

Üdvözlettel és Tisztelettel!

Fekete László