Fejlesztés elött a Hortobágy-Berettyó mezőtúri, belvárosi szakasza

Fotó Papp László Gyula

Vasas István tanár Úr, mezőtúri lokálpatrióta, a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője írja a Honlapunk részére: a Berettyó folyó mezőtúri belterületi szakaszának rendezésének  lehetőségével Herczeg Zsolt Mezőtúr Város polgármestere felvette a kapcsolatot Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár úrral.

A kapcsolat felvételt követően, a korábban elkészült tervek gyakorlatban történő megvalósításának lehetőségét Bak Sándor igazgató úrral, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójával februárban tudja személyesen átbeszélni. Ezzel párhuzamosan ebben az évben a Városházához kapcsoló turisztikai fejlesztés részeként a reményeink szerint megvalósulhat a belvárosi kikötő és part fejlesztése, amely a vízi turizmuson túl, ehhez kapcsolódóan kulturális rendezvények lebonyolítását is lehetővé teszi. Továbbá örömmel hallottuk, a kormányzat azon törekvését, hogy a Tisza és Bodrog folyó, – 20 db 4-14 személyes nyaralóhajó beszerzésével-, vízi turizmusának fejlesztését kívánják megvalósítani 2019-ben, Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hathatós törekvéseinek eredményeképpen. Úgy gondoljuk, hogy Mezőtúr város belterületi folyórendezésének lehetősége, a megvalósulni látszó kikötőfejlesztés, a nyaralóhajózás kiterjesztése akár a Berettyó folyóra, városunk fejlődését, turizmusának fellendülését eredményezheti, amely mindenképpen egybevág a kormányzati akarattal. (Forrás: Vasas István mezőtúri tanár)

17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról

 

A víziút neve A vízmérce neve és
folyamkilométer
szerinti helye
A vízmérce „0”
jelzésének a
tenger szintje
feletti
magassága, méter
a hajózási kisvíz cm,
illetve a tenger
szintje feletti
magassága, m
A nagy-víz
Hortobágy-Berettyó fő-csatorna
Hármas-Körös torkolat, 61,20/0,00 +223
Árvízkapu és víz-mérce, 0,50 78,30 +223 414
Mezőtúri közúti híd, 6,80 +303 337

 

A fentebb megnevezett KöVim rendelet szerint a Hortobágy-Berettyófolyó mezőtúri belvárosi szakasza is vízi úttá van nyilvánítva. Mezőtúron, a közúti hídon, és onnan a folyási irány szerint völgymenetben hajózva megtalálhatóak a megfelelő hajózási kitűzések. Így magán a közúti híd szerkezetén a hajózásra alkalmas hídnyílás-rész táblával történő megjelölése, illetve a jobb- és balparton a horgonyzási tilalmakat jelző, éjszakára fehér fénnyel megvilágított táblák.

A fentiek arra utalnak, hogy a Hortobágy-Berettyó alsó hét kilométeres szakasza korábban is használható vízi út volt, sőt a korabeli feljegyzések szerint gabona-berakodó hely is. A hármas-Körösnek a torkolattól Békés településig terjedő szakasza napjainkban is kiválóan alkalmas a vízitúrázásra. Mindebből következik az, hogy ez a vidék alkalmas terület a további idegenforgalmi fejlesztésekre. Vasas Istvánnak a Honlapunkhoz írt levelében szereplő nyaralóhajózás jól működik ma már a volt szocialista országok közül Csehországban és Lengyelországban. A KPE szakértői mindenképpen életképes, és a térség idegenforgalmi fejlesztéseiben multiplikátor hatású lépésnek látják a nyaralóhajózás meghonosítását a Hármas-Körösön, kiterjesztve a Hortobágy-Berettyó alsó szakaszára is, mert így Békés és Gyoma-Endrőd mellett még egy város is bekapcsolódhat ebbe, Mezőtúr. (KPE)