Ezt a határidőt is tartsa szem előtt: a téli fagykár április 15-ig még bejelenthető!

Felhívjuk a károsult termelők figyelmét arra, hogy az agrárkár-enyhítési rendszerben a téli fagykárt legkésőbb április 15-ig jelenthetik be a Magyar Államkincstár erre a célra szolgáló elektronikus felületén.

A főszabály szerint a mezőgazdasági káreseményt, így például a téli fagykárt, és az általa okozott várható hozamcsökkenés mértékét a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni.

Fotó: Shutterstock

Jogszabályi előírások alapján téli fagy esetén azonban a káresemény bekövetkezésének nem a kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a téli időszakban mért mínusz 15 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet (téli fagy) bekövetkezésének napja számít, hanem a téli fagy által okozott károsodás (téli fagykár) termelő általi észlelésének a napja.

Így fordulhat elő, hogy például egy március eleji téli fagy által okozott termelői kár akár április 15-ig is bejelenthető, ha és amennyiben a termelő a károsodást a növényen először csak március végén, április elején észleli.

Ettől eltérően viszont a tavaszi fagynál már a kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a tavaszi időszakban mért mínusz 2 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet (tavaszi fagy) bekövetkezésének napja határozza meg a mezőgazdasági káresemény (tavaszi fagykár) bekövetkezésének napját, amelyhez mérten áll a termelők rendelkezésére tizenöt nap a kárbejelentés megtételére.

A részletszabályokat, így a kárbejelentésre vonatkozó feltételeket a 2011. évi CLXVIII. törvény mellett a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet tartalmazza.

agrotrend.hu / FM