Ezekre kell figyelni a földforgalmi ügyekkel kapcsolatban 2022-ben!

Fotó pixabay

Két fontos változás lépett életbe január elsején: változik a szerződések kifüggesztésének rendje és nagyobb figyelem irányul az arányos haszonbérleti díjak megállapítására.

2021. december 22-én került kihirdetésre az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény, ami jelentős módosításokat eredményez a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (földforgalmi törvény), olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján.

Változások:

  • 2022. január 1-től az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést első körben nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, hanem a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek. A tartalmi és formai vizsgálat után 15 napon belül dönt a hivatal a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről. A döntéséről tájékoztatja a feleket, valamint a szerződést megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének. Ennek köszönhetően már a kifüggesztést megelőzően kiderülhet, ha a szerződés olyan alapvető hibától szenved, ami miatt a mezőgazdasági igazgatási szervnek a kifüggesztési procedúrát követően azonnal meg kellene tagadnia a jóváhagyást.
  • Kiegészült azon esetek köre, amikor a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadhatja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását. 2022. január 1. ugyanis az aránytalan haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás (haszonbér) vagy a haszonbérleti szerződésben szereplő egyéb ellenszolgáltatásra irányuló rendelkezés értéke, az is megtagadási oknak számít a törvény értelmében. Mikor számít aránytalannal a haszonbér értéke? Aránytalannak kell tekinteni a haszonbér értékét, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal (pl. föld fekvése, minősége, öntözhetősége, művelhetőség, stb.), amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják.

A haszonbér aránytalansága vonatkozásában 2022. július 1. napjától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelzéssel élhet a mezőgazdasági igazgatási szerv irányába.

Forrás: NAK, agroinform.hu