Ezekben az esetekben kell talajvédelmi tervet készíteni

Fotó Shutterstock

Pályázatokhoz, egyéb beruházásokhoz, valamint a termőföldön hasznosítani kívánt egyes anyagok talajba juttatása esetén találkozhatunk olyan kitétellel, mely szerint a cselekményhez, az engedélyhez talajvédelmi tervet kell készíttetni. A NAK most összegyűjtötte mikor kerülhet erre sor.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint az alábbi esetekben talajvédelmi tervet kell készíttetni talajtani szakértő bevonásával:

 • szennyvíz, szennyvíziszap, engedélyokirattal nem rendelkező szennyvíziszapkomposzt termőföldön történő hasznosítása
 • nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítása- hígtrágya kijuttatása,
 • öntözés, illetve vízrendezés megvalósítása
 • 2500 négyzetméternél nagyobb gyümölcsültetvény termőföldön vagy termőföldnek nem minősülő ingatlanon történő telepítéséhez,
 • zöldmezős beruházásoknál humuszos termőréteg mentéséhez, ha a beépítés 400 négyzetmétert meghaladja
 • termőföld időleges más célú hasznosításhoz, rekultivációhoz, ha a teljes terület meghaladja a 400 négyzetmétert, vagy vonalas létesítménynél az 500 négyzetmétert,
 • erózió elleni műszaki beavatkozásokhoz, tereprendezéshez,
 • talajjavításhoz- árutermelő borszőlő, törzs- és kísérleti szőlő (1000 négyzetméter összes szőlőterülettől).

A terv elkészítését a NÉBIH honlapján elérhető talajtani szakértők készíthetik el, melyet a megyei kormányhivatalok talajvédelmi hatósága bírál el.

Fenti cselekmények közül a talajvédelmi hatóság maximum 5 évre szóló engedélye szükséges a:

 • szennyvíz, szennyvíziszap, engedélyokirattal nem rendelkező szennyvíziszap-komposzt termőföldön történő hasznosítása,
 • nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítása.

Ezen tevékenységek talajvédelmi hatóság általi engedélyezésének díjait a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:

 • szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése, 144000 Ft;
 • szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése, 110000 Ft;
 • nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése, 60000 Ft.

A talajvédelmi hatóság felé bejelentés-köteles tevékenység a hígtrágya termőföldön történő hasznosítása, a talajjavítás, a mezőgazdasági célú tereprendezés és az erózió elleni védelmet szolgáló műszaki berendezések létesítése. Ez esetekben hatósági szolgáltatási díj nincs. Új területre kerülő árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve csemege- és alanyszőlő) telepítését megalapozó talajvédelmi terv, illetve egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása 28000 Ft – írja a NAK.

Egyéb talajvédelmi tervhez kötött tevékenységek esetén a talajvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt, ahol a fenti jogszabály szerint egyes esetekben ugyancsak jelentkezhet igazgatási díj. A talajvédelmi tervek készítése szabadáras, melynek nagysága a feladat volumenétől, területi szabdaltságától, területi mértékétől függ.

Forrás: NAK, agroinform.hu