Ezek a könnyítések a termeléshez kötött támogatásoknál

Fotó: 123rf

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus felületen már nem kell csatolni a járási főállatorvos, vagy a hatósági állatorvos által aláírt igazolást a hármas-mentességről. Továbbá a szaporítási adatok esetleges hiánya nem eredményez azonnali elutasítást.

Az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2018. (III. 29.) FM rendelet pontosította a korábban már hatályba lépett hármas-mentességi (gümőkór, brucellózis, leukózis) igazolásához kapcsolódó változásokat az 5/2015. (II.19.) FM rendeletben szabályozott átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatására, és a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben rögzített termeléshez kötött anyatehéntartás, valamint tejhasznú tehéntartás támogatására vonatkozóan.

A korábbi változás eredményeképpen a 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus felületen már nem kell csatolni a járási főállatorvos, vagy a hatósági állatorvos által aláírt igazolást a hármas-mentességről, mivel azt a Magyar Államkincstár kéri be minden igénylőre vonatkozóan az illetékes Megyei Kormányhivataloktól.

A legutóbbi módosítás az 5/2015. (II.19.) FM rendeletben rögzítette az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás feltételeként, hogy a mezőgazdasági termelő a kérelmezett állatállományt már a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes tenyészetben tartja. Ha a támogatási kérelem benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem alapján vis maior kérelem benyújtásával együtt sem jogosult támogatásra.

9/2015. (III. 13.) FM rendelet ehhez hasonló módosítást tartalmaz, amely az anyatehéntartás és tejhasznú tehéntartás támogatás igénylésére is érvényes. Amennyiben a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozóan nem került igazolásra a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában fennálló gümőkor-, brucellózis- és leukózismentesség, akkor a támogatási kérelmet vis maior bejelentés benyújtása esetén is elutasítják.

További változás mindkét fent említett jogszabály esetében az anyatehéntartás támogatásokhoz kapcsolódóan, hogy a szaporítási adatok (termékenyítés, fedeztetés, pároztatás, embrió átültetés) hiánya nem eredményez azonnali elutasítást, mivel a bejelentés elmulasztása esetén a Kincstár ötnapos határidővel a hiányzó adatok Termékenyítési Rendszerbe történő bejelentésének pótlására szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.

A hiánypótlásra nyitva álló idő meglehetősen rövid, de a Nébih által fejlesztett webes felületek használatának lehetősége megkönnyíti az adatközlést, így az viszonylag könnyen teljesíthető.

(agrotrend.hu / NAK)