Európai Unió: Fenntarthatósági jelentést kell készíteniük a cégeknek

Fotó: iropult.hu

Az Európai Unió Tanácsa ma véglegesen jóváhagyta a vállalati fenntarthatósági jelentésekről szóló irányelvet. Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak hamarosan részletes információkat kell közzétenni a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekről, ami a várakozások szerint növeli a cég elszámoltathatóságát, megakadályozza az eltérő fenntarthatósági szabványokat, és megkönnyíti a fenntartható gazdaságra való átállást.

https://ad.adverticum.net/banners/7285594/droetker_karacsony_22_640x360px_v2.html?clickTAG=https%3A%2F%2Fad.adverticum.net%2FC%2F7285982%2F7285810%2F728596800%2F1669717830241%2Fwww.magyarhirlap.hu%2F7285967%2F%3Fclick0%3Dhttps%253A%252F%252Fad%252Eadverticum%252Enet%252FC%252F6020507%252F7289095%252F728896800%252F1669717830241%252Fwww%252Emagyarhirlap%252Ehu%252F7288966%252F%253Fu%253D2201102591398205474912%2526ct0%253D%26u%3D2201102591398205474912&clickTARGET=_blank&openNow=false&zoneID=7285982&primaryZoneID=7285982&closeFUNCTION=closeFunction&openFUNCTION=openFunction&hideFUNCTION=hideFunction&cthref=https%3A%2F%2Fad.adverticum.net%2FC%2F7285982%2F7285810%2F728596800%2F1669717830241%2Fwww.magyarhirlap.hu%2F7285967%2F%3Fclick0%3Dhttps%253A%252F%252Fad%252Eadverticum%252Enet%252FC%252F6020507%252F7289095%252F728896800%252F1669717830241%252Fwww%252Emagyarhirlap%252Ehu%252F7288966%252F%253Fu%253D2201102591398205474912%2526ct0%253D%26u%3D2201102591398205474912&clickTag=https%3A%2F%2Fad.adverticum.net%2FC%2F7285982%2F7285810%2F728596800%2F1669717830241%2Fwww.magyarhirlap.hu%2F7285967%2F%3Fclick0%3Dhttps%253A%252F%252Fad%252Eadverticum%252Enet%252FC%252F6020507%252F7289095%252F728896800%252F1669717830241%252Fwww%252Emagyarhirlap%252Ehu%252F7288966%252F%253Fu%253D2201102591398205474912%2526ct0%253D%26u%3D2201102591398205474912&clickTarget=_blank&closeFunction=closeFunction&openFunction=openFunction&hideFunction=hideFunction A jövőben a gazdasági társaságoknak gyakorlatilag be kell számolniuk arról, hogy üzleti modelljük hogyan hat a fenntarthatóságukra és arról, hogy a külső fenntarthatósági tényezők (például az éghajlatváltozás vagy az emberi jogi kérdések) hogyan befolyásolják tevékenységüket. Ez az uniós döntéshozók várakozásai szerint jobban felkészíti majd a befektetőket és más érdekelt feleket arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a fenntarthatósági kérdésekben.

A kkv-k sem kivételek

A vállalati fenntarthatósági jelentésekről szóló irányelv (CSRD) módosítja a 2014. évi nem pénzügyi beszámolási irányelvet (NFRD), és megerősíti a nem pénzügyi jelentéstételre vonatkozó meglévő szabályokat, amelyek már nem az EU fenntartható gazdaságra való átállásához igazodnak. A CSRD részletesebb jelentéstételi követelményeket vezet be, és biztosítja, hogy a nagyvállalatok kötelesek jelentést készíteni olyan fenntarthatósági kérdésekről, mint a környezeti jogok, a szociális jogok, az emberi jogok és az irányítási tényezők.

Az új fenntarthatósági jelentési szabályok az 500 fő feletti közérdekű nagyvállalatokra, a 250 fő feletti és 40 millió eurós árbevételű nagyvállalatokra, valamint a mikrovállalkozások kivételével minden szabályozott piacon jegyzett társaságra vonatkozni fognak. Ezek a vállalatok felelősek a leányvállalataikra vonatkozó információk értékeléséért is. A szabályok a kkv-kra is vonatkoznak, figyelembe véve azok sajátos jellemzőit. A kkv-k számára egy átmeneti időszak alatt lesz lehetőség a kimaradásra, ami 2028-ig mentesíti őket az irányelv alkalmazása alól.

A bevezetés szakaszai

A nem európai vállalatok esetében a fenntarthatósági jelentés benyújtásának kötelezettsége minden olyan vállalatra vonatkozik, amely 150 millió euró nettó árbevételt ér el az EU-ban, és amely legalább egy leányvállalattal vagy fiókteleppel rendelkezik az EU-ban. Ezeknek a vállalatoknak jelentést kell benyújtaniuk környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) hatásaikról, az irányelvben meghatározottak szerint. Az európai szabványok kidolgozásáért az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) lesz a felelős, számos európai ügynökség technikai tanácsát követve.

A vonatkozó uniós rendelet alkalmazása négy szakaszban történik: a 2025-ös jelentéstétel a 2024-es pénzügyi évről az NFRD hatálya alá tartozó társaságok esetében; 2026-ban jelentés a 2025-ös pénzügyi évről azon vállalatok esetében, amelyek jelenleg nem tartoznak az NFRD hatálya alá; 2027-ben jelentést kell készíteni a 2026-os pénzügyi évről a tőzsdén jegyzett kkv-k esetében, kivéve a mikrovállalkozásokat, a kis és nem összetett hitelintézeteket és az úgynevezett captive biztosítókat (utóbbi olyan biztosító, amelynek célja biztosítási fedezet biztosítása kizárólag azon vállalkozás vagy vállalkozások kockázatai tekintetében, amelyeknek a zárt biztosító tulajdonát képezi, vagy azon csoport vállalkozása vagy vállalkozásainak kockázatai tekintetében, amelynek a zárt biztosító a tagja); 2029-ben jelentést kell készíteni a 2028-as pénzügyi évről a harmadik országbeli vállalkozások esetében.

Az előzmények és a jövő

Az előzményekhez tartozik, hogy az Európai Bizottság 2021. április 21-én terjesztette elő a CSRD-javaslatot az európai zöldmegállapodás és a fenntartható pénzügyi menetrend részeként azzal a céllal, hogy a CSRD pótolja a nem pénzügyi információkra vonatkozó meglévő szabályok hiányosságait. A pénzügyi piacoknak ugyanis megbízható, releváns és összehasonlítható környezeti, társadalmi és irányítási információkhoz kell hozzáférniük, ha a magántőkét a zöld- és társadalmi átmenet finanszírozására kívánják fordítani. A fenntarthatósággal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala további befektetéseket és finanszírozást vonzhat a fenntartható gazdaságra való átmenet megkönnyítése érdekében, amint azt a Green Deal ismerteti.

Az EU tagállamai 2022. február 24-én egyhangúlag elfogadták az Európai Uniós Tanácsa álláspontját a CSRD-javaslattal kapcsolatban. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament pedig 2022. június 21-én ideiglenes megállapodásra jutott a CSRD-ről, amit az uniós tagállamok képviselői 2022. június 30-án hagytak jóvá.

Mivel az Európai Unió Tanácsa ma jóváhagyta az Európai Parlament álláspontját, a jogalkotási aktust lényegében elfogadták. Miután pedig az Európai Parlament elnöke és az Európai Unió Tanácsa elnöke aláírta, a jogszabályt közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 20 nappal azt követően lép hatályba. Az új szabályokat 18 hónappal később kell végrehajtaniuk a tagállamoknak.

Forrás: MH

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20221128-fenntarthatosagi-jelentest-kell-kesziteniuk-a-cegeknek