Elveszítettünk egy rendkívül értékes polgári kisgazdát

A kép baloldali szélén Dr. Tamás Lajos egyetemi tanár a tőle jobbra álló, kiváló teljesítményt nyújtó, kitüntetett hallgatói körében. - A kép forrása: m.pte.hu

A Pécsi Tudományegyetem közleménye: Ezúton értesítjük Önöket, hogy Karunk oktatója, Dr. Tamás Lajos c. egyetemi tanár úr méltósággal viselt, hosszan tartó betegség következtében, 80. életévében elhunyt.

Dr. Tamás Lajos 1963-ban szerezte diplomáját a PTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. 1964-től a Kar II. sz. Polgári Jogi Tanszékén tanársegéd, adjunktus, majd 1976-tól docens. 1985-1992 között a Polgári Jogi Tanszék vezetője. 1982-1985 között a Pécsi Tudományegyetem általános rektorhelyettese (Ekkor a rektor: Dr. Földvári József volt.) 1975-ben szerezett kandidátusi fokozatot a beruházási jog témaköréből készített dolgozat alapján, amelyért 1977-ben Akadémiai Nívódíjban részesült. Tagja, majd elnöke volt a PAB Gazdasági Jogi Szakbizottságának. Több mint száz publikáció jelent meg a gazdasági jog, polgári jog, kereskedelmi jog, a sportjog és a vízjog témakörében. Részt vett a doktori képzésben. Oktatási tevékenységéhez kapcsolódóan több egyetemi tankönyvet, jegyzetet publikált a polgári jog általános rész (1979), gazdasági jog (1985), a kereskedelmi jog (2003, 2005) témaköréből. Parlamenti szakértőként részt vett az új magyar alkotmány kidolgozásában (1998). Kari tudományos konferenciákat szervezett a sportjog (2000, 2004 és 2011), a vadászati jog (2012) és a vízjog (2014) időszerű kérdéseinek témaköréből. A Kar nemzetközi kapcsolatainak keretében 1985–ben, egy félév időtartamban a Bayreuthi Egyetem vendég oktatója volt (társasági jog, sportjog), 1988–ban az Osakai Egyetem meghívására tartott előadást (tulajdonjog). Előadásokat tartott továbbá a kari kapcsolatok keretében a grazi, bécsi, pozsonyi, krakkói, brnoi valamint a marburgi egyetemeken is. 1996-2002-ig több megbízatása volt: parlamenti (frakció) szakértői irodavezető, FVM felsőoktatási koordinátor (agrárjog), MALÉV felügyelőbizottság tag, Pannon Volán igazgatósági, majd felügyelőbizottsági elnök, PEAC elnökségi tag, szakosztályvezető. 1986 óta ügyvédi tevékenységet is végzett. Kiváló Dolgozó, Pro Universitate, Rektori Dicséret, Nagyatád Város Díszoklevele kitüntetésekben részesült. (Forrás: PTE-AJK)

Kékkői Zoltán, a Független Kisgazdapárt Országgyűlési Képviselőcsoportjának egykori országgyűlési képviselője, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium korábbi parlamenti államtitkára, a Kisgazda Polgári Egyesület Baranya Megyei Szervezetének az elnöke: Dr. Tamás Lajos a Minisztérium és az Országgyűlés rendkívül értékes munkatársa volt. Számos hasznos javaslata alapján az 1998 és 2002 közötti rendkívül nehéz országgyűlési ciklust és kormányzati munkát sikeresen tudtuk befejezni. Magyarország ebben a négy esztendőben nagyot tudott előre lépni az európai polgári fejlődés irányába. Ez az eredmény jelentős részben Dr. Tamás Lajos egyetemi tanárnak, elsősorban gazdasági jogi tudásának, másodsorban pedig a polgári jogi tudásának volt köszönhető. A baranyai kisgazdák emlékét kegyelettel megőrzik.

Dr. Tamás Lajos egyetemi tanár kitüntetései egy egész életen át tartó áldozatos munka eredményeit tükrözik . – Forrás: EMMI

2016. március 11. – Nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Dr. Tamás Lajos címzetes egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának oktatója. A kitüntetést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át 2016. március 11-én a Pesti Vigadóban.

– Gratulálunk az elismeréshez! –

Dr. Paál Sándor, egykori PhD hallgató, tanítvány, egyetemi oktatótárs, a Kisgazda Polgári Egyesület Balatonfüredi Szervezetének elnöke: Drága Lajos Bácsi! A Mindenható Jó Atya akaratában nehéz megnyugodni. Ezekben a napokban most úgy tűnik, hogy talán lehetetlen is. Emlékedet szeretett hallgatóiddal együtt örökké megőrizzük. Drága Lajos Bácsi! – Hiányozni fogsz nagyon.