Elkerülhető a magyar termőtalajok elsorvadása?

Fotó pixabay.com

A magyar termőtalajok védelmére, hogy a jövő generációinak is egészséges táplálékot biztosítson majd, együttműködési megállapodást kötött a NAK és a Magyar Talajvédelmi Szövetség.

Talajaink a Kárpát-medence tájföldrajzi egység sajátos és sok tekintetben egyedi földtani és klimatikus feltételei között alakultak ki és fejlődnek napjainkban is, az emberi tevékenység és a globális tényezők egyre intenzívebb behatása mellett. A Magyar Talajvédelmi Baktériumgyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetsége (Magyar Talajvédelmi Szövetség) elkötelezett abban, hogy a talaj, mint élőhely és egyben termelési közeg megőrizhesse a tájföldrajzi meghatározottságból eredő jellemzőit, mikrobiológiai értelemben is őrködik a tájidegen beható tényezők bolydító hatásával szemben, ami a természeti egyensúlyát és így állapotának fenntartását, egészséges továbbfejlődését veszélyeztetné.

A Magyar Talajvédelmi Szövetség célja, hogy az abban részt vevő cégek közösen, egymást segítve küzdjenek a talajélet megóvásáért, szemléletüket pedig hosszú távon általánossá, sőt, alapvetővé tegyék a magyar mezőgazdaságban. A tagok hitelessége mellett szól a több évtizedes piaci tapasztalat és K+F tevékenység.

A talajoltó baktérium készítmények eredményességét pedig az 5 éve tartó NÉBIH tartamvizsgálat bizonyítja a különböző növénykultúrákban.

A Magyar Talajvédelmi Szövetség szakmai munkáját és elismerését tovább erősíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK) több éve tartó szoros együttműködés. Ez a kapcsolat a szakmai egyeztetéseken, valamint a NAK szaklapban rendszeresen megjelenő szakmai cikkeken keresztül tovább mélyült, melynek megpecsételéseként aláírásra került egy közös stratégiai együttműködési megállapodás.

Annak érdekében, hogy nemzeti kincsünket a termőtalajainkat legalább a mostani, vagy még  jobb állapotban hagyományozzuk utódainkra, a tudomány segítségével, megújult szemlélettel kell a talajaink felé fordulni – írják a közleményükben. – Ahhoz, hogy a magyar agrárium versenyképessége fenntartható módon növekedjen a termőtalajok megkerülhetetlenek. Olyan megoldásokat kell találni, amely a gazdálkodás hatékonyságát növeli, de figyelembe veszi a talajok környezeti, környezetvédelmi és klimatikus tulajdonságait, szerepét is.

Ehhez a szemléletváltáshoz a tudományos eredmények és tapasztalatok megismertetésére, az ezzel foglalkozó gazdasági szereplők és a gazdálkodók párbeszédére és összefogására van szükség.

Az együttműködési megállapodásban a NAK és a Magyar Talajvédelmi Szövetség a magyar termőtalajok állapotának javítása és a fenntartható növénytermesztés előmozdítása érdekében a következő közös célokat tűzte ki:

  • A magyar termőtalajok állapotának javítása fenntartható és hatékony gazdálkodás mellett,
  • A magyar agrárium versenyképességének hosszútávú, fenntartható megerősítése,
  • A mezőgazdaság legfontosabb szereplőinek, a magyar gazdálkodóknak a folyamatos képzése és tájékoztatása a hatékony és fenntartható gazdálkodásról,
  • A termőtalajokkal kapcsolatos hazai K+F-ben rejlő potenciál és versenyelőny kiaknázása,
  • A magyar termőtalajokkal kapcsolatos friss tudásanyag átadása a következő generáció számára,
  • NAK szaktanácsadói és falugazdászainak a talajjal, talajélettel kapcsolatos képzéseiben a Talajvédelmi Szövetség aktív részvétele.

Forrás: Magyar Talajvédelmi Baktérium -gyártók és – forgalmazók Szakmai Szövetsége, agroinform.hu