Elit egyetemmé alakul-e a budapesti Corvinus Egyetem?

MTI, Fotó: Ujvári Sándor

Az egész társadalom számára elsőrangú fontosságú, hogy Magyarországon elérhető legyen a tanulók számára a világszínvonalú oktatás. Aggodalommal figyeljük azonban, ha olyan változások következhetnek be, amelyek azt eredményezhetik, hogy a társadalmon belül elfoglalható helyét az újszülöttnek a hova születése határozná meg. Mert az nem vitatható, hogy az oktatásban mutatkozó különböző színvonal és az ezzel jelentkező költség távolról sem mindenkinek elérhető. Magyarul és egyszerűen: számunkra mindig elfogadhatatlan lesz, ha a hova születés, milyen családból jöttél, ezek az adottságok szabják meg a gyermek, az ifjú jövőjét. Az oktatás színvonalának emelése, ennek kísérlete akkor lehet eredményes, ha azt az egész társadalom támogatni tudja. Azokon az egyetemeken, ahol komoly fizetési kötelezettségek vannak, még inkább, ahol majd a jelenlegi költségeknek akár a többszöröse is keletkezhet, meg kell valósítani azt az állami támogatási rendszert, amely a társadalom szegényebb rétegeiből érkező, tehetséges fiatalokat ugyanolyan oktatáshoz segíti, mint a ki tudja milyen okból gazdag és szerencsés ifjakat. (kpe.hu)

Pénteken még nem kommentált „sajtóértesüléseket” az egyetem, hétfőn délelőtt már hosszú levélben magyarázta a közelgő átalakításokat.

Megírtuk korábban a 168 Óra alapján, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumtól az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerülhet a Corvinus, majd az egyetemnek egy közalapítvány lehet a gazdája, így pedig magánegyetemmé válhat.

A lap akkor kereste az érintetteket, de válasz helyett csak annyit mondtak nekik, sajtóértesüléseket nem kommentálnak. Ehhez képest hétfőn délelőtt minden egyetemi polgár, oktató, diák levelet kapott, amelyben már „a stratégiai céljainkat támogató lehetőségről, a várható, új távlatokat nyitó változásokról” olvashat.

A levél egyelőre csak feltételes módban ír a változásokról, de ha tényleg közalapítványhoz kerül az egyetem, az az egyetem szerint szabadabb és rugalmasabb működést, az oktatáshoz, kutatáshoz jobban illeszkedő formát eredményez.

Íme a teljes levél, ami a hvg.hu újságírójához is eljutott:

Tisztelt Egyetemi Polgárok! Kedves Hallgatók! Kedves Kollégák!

Az Egyetem, a Karok, a Corvinus Doktori Iskolák és a Hallgatói Önkormányzat vezetése ezúton ad tájékoztatást az Egyetem polgárai számára a kibontakozó, a stratégiai céljainkat támogató lehetőségről, a várható, új távlatokat nyitó változásokról.

Ezek lényege, hogy az Egyetem a jelenlegi közvetlen minisztériumi fenntartásból átkerülhet egy kifejezetten erre a célra létrehozott, állami alapítású, közhasznú alapítvány fenntartásába. Ha ez a döntés megszületik, az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységéhez a jelenleginél jobban illeszkedő formában és ezzel összefüggően szabadabb és rugalmasabb környezetben fog működni.

Az elmúlt évek során az Egyetem sok területen jelentősen megújult. Úgy látjuk, közösségünk erősödött, fejlesztési lehetőségeink bővültek, a teljesítmény és a kiválóság kultúrája egyre inkább terjed. Mégis úgy érezzük, Egyetemünk a jelenlegi keretek között elérte teljesítőképessége határait.

A Corvinusban megvan az a potenciál, amelyre egy nemzetközileg a jelenleginél jelentősen mélyebben beágyazott, kiemelkedő tudományos eredményeket felmutatni képes és európai szinten jegyzett oktatási programokat kínáló egyetem építhető. Amennyiben tehát lehetőséget kap, olyan rangos nemzeti intézménnyé válhat, amely közösségét szolgáló, érték- és teljesítményközpontú, világszínvonalú eredményekre képes elitet képez, itthon tudja tartani a fiatal magyar nemzedékek legtehetségesebb tagjait, képes kitörni a „közepes fejlettség-közepes teljesítmény” csapdájából. Egy olyan kétnyelvű, igazán nemzetközi Corvinus Egyetemet képzelünk el, amely a világ bármely oktatója vagy kutatója számára vonzó szakmai lehetőséget kínál a gazdaság- és társadalomtudományok területén. Egy ilyen egyetem felépítéséhez egyebek mellett az egy oktatóra jutó hallgatók arányának jelentős javítására és ezzel összefüggésben az oktatási terhelés mérséklésére, a teljesítményt még inkább elismerő jövedelmekre, valamint a nemzetközi oktatói-kutatói állomány jelentős bővítésére van szükség.

Minden olyan alkalommal, amikor az Egyetem lehetőséget kapott a kormányzati döntéshozóktól a szerinte kívánatos változási irányok artikulálására, ezen célok és törekvések mentén fogalmaztuk meg álláspontunkat. Éppen ezért üdvözöljük azt a kormányzati szándékot, amely a magyar felsőoktatás, így a Corvinus számára is megadná a lehetőséget, hogy nem egy „hivatalra”, hanem egy egyetemre szabott formában működjön.

A várható változások nem fogják érinteni az Egyetem jogi-szervezeti egységét és diszciplináris fókuszait, azaz az Egyetem a jövőben is közgazdasági, társadalomtudományi és üzleti területen fog működni. Az Egyetem továbbra sem lesz profitorientált intézmény, és továbbra is elkötelezett a térítésmentes tanulás lehetősége, a hallgatói szolgáltatások és ösztöndíjak, valamint a tehetséggondozó programok (különösen a diákszervezetek és a szakkollégiumok) lehetőségeinek folyamatos bővítése mellett.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a ránk váró feladatok, az Egyetem jövőjéért folyó közös gondolkodás és cselekvés csak ezután kezdődnek. Az átalakulás első lépései működésünk kereteit érintik, tevékenységünk szakmai-akadémiai tartalmát nem. A megújulás során sok munka vár ránk: közös gondolkodás és cselekvés, amely sikerünket hosszú távon megalapozhatja.

A konkrét információk birtokában különböző fórumokon részletes tájékoztatást fogunk adni az egyetemi polgároknak a változások várható hatásairól és javaslatot teszünk a megújuló egyetemhez elvezető közös munka kereteivel kapcsolatban.

Meggyőződésünk, hogy a Corvinus megújulása azt fogja példázni: a megfelelő feltételek megteremtésével a magyar egyetemek képesek kiválóságra épülő, minél többek számára hozzáférhető és a nemzetközi akadémiai életbe aktívan bekapcsolódó felsőoktatási ágazatot működtetni. Meggyőződésünk, hogy Egyetemünk az új működési formában is megállja majd a helyét, sőt, dimenzióváltást csak így tud elérni. Meggyőződésünk, hogy az Egyetem átalakulása akkor lehet igazán sikeres, ha közösségünk tagjai hozzájárulnak közös céljaink eléréséhez.

Kérjük tehát az Egyetem minden polgárát, hogy csatlakozzon hozzánk és vegyen részt a Corvinus megújulásában!

(hvg.hu, T. R.)