Elhunyt Szelekovszky Ernő barátunk, tagtársunk

Szomorúan értesültünk arról, hogy kiváló kisgazda tagtársunk február 19-én elhunyt.

A Független Kisgazdapárt majd a Kisgazda Polgári Egyesület budapesti szervezetének mindvégig aktív tagja volt. Közéleti tevékenysége nem merült ki a Kisgazdapártban és később az egyesületünkben végzett szervező munkában.

A Honvédelmi Minisztérium volt főosztályvezetőjeként a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége elnöki tisztét is ellátta. Mindezen tevékenységéért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetésben is részesült.

A stílus maga az ember. Ernő bátyám mind megjelenésében, mind mondanivalójának világos, határozott de ugyanakkor derűs és barátságos megfogalmazásában példát mutatott nekünk.

Mi Polgári Kisgazdák emlékedet, példádat megőrizzük.

A Mindenható adjon békességet, az örök Világosság fényeskedjék Neked.

Kékesi Márton, a KPE Budapesti elnöke