Egyszerűsödnek az anyakönyvi eljárások

pannonrtv.com

Szinte hihetetlen, de idén 125 éves Magyarországon az anyakönyvezés és az ezzel kapcsolatos szabályozás, mely 1895. október elsején került bevezetésre.

Így aztán nem csoda, hogy új törvény megalkotása vált szükségessé.

A kor követelményeinek megfelelően egyszerűsítést és elektronizálást vezetnek be, bár tény, mindkettőre csak korlátozott lehetőségek vannak az ügyek jellege miatt.

Felsorolásra került minden ügycsoport, mely anyakönyvi eljárásnak minősül.

Házasság megkötésénél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor csak anyakönyvvezető működhet közre.

Polgármester csak akkor járhat el, ha az anyakönyvvezető is jelen van, és bejegyzést még a polgármester sem tehet!

Jó tudni, hogy házasságkötés vagy bejegyezett élettársi kapcsolat létesítésekor az az anyakönyvvezető járhat el, akinél a bejelentés megtörtént, tehát nem a lakcím bír jelentőséggel!

Ami számomra nem teljesen elfogadható, hogy vasárnap nem kerülhet sor házasságkötésre a kötelező szabadnap miatt! Talán nem sorolom, kiknek is járna még a vasárnap…

Névváltoztatás esetén is az anyakönyvvezető jár el, nem kell felsőbb fórumot igénybe venni. Ő teljesíti a hatáskörébe tartozó külföldi megkeresések foganatosítását is.

Bejegyzés – kevés kivétellel- csak közokirat alapján történhet. Nem magyar nyelvű okirat esetén csak hiteles magyar nyelvű fordítás elfogadható.

Nem magyar állampolgár esetében elegendő lehet személyes nyilatkozata is, hogy saját hazájának joga szerint nincs akadálya a házasságkötésnek. Ezen okiratok beszerzése sok esetben lehetetlen volt, így akadályát képezte a családi állapot rendezésének.

Érdemes megjegyezni, hogy a házasságkötési szándékról felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes!

A gyermek csak két utónevet kapat, de ez lehet nemzetiségi utónév is.

Születés, haláleset, házasságkötés esetén az anyakönyvezés azonnal megtörténik, egyéb esetekben 15-75 nap az ügyintézési határidő.

Az anyakönyvbe az ügyfelek nem tekinthetnek be /hiszen idegen adatokat is láthatna bárki/, az ottani adatokat okirattal igazolják!

A törvény döntő részben 2021. február elsején lép hatályba, majd egyes pontjai több részletben, utoljára 2022. június elsején.

Mi, Polgári Kisgazdák büszkék vagyunk a 125 éves anyakönyvezetési múltra, és a hatásköri és eljárási szabályok módosítása, egyszerűsítése, az eljárások gyorsítása mind olyan lépések, melyeket támogatunk!

Dr. Bakos Zoltán