Egyszerűsödnek az adminisztratív terhek

kép: Kékesi Márton

Vaskos törvénytervezetet nyújtott be a Kormány ” az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról ” címmel beterjesztett új jogszabály. Megszámoltam, összesen 42 / negyvenkettő !/ törvény kisebb-nagyobb módosítására kerül majd sor, mostani, majd fokozatos hatályba  léptetéssel, ezek közül az utolsó dátum 2023. január elseje.

A gyermekek védelme, a vadászat, az illetékek, az épített környezet és sok egyéb fontos terület, gyakorlatilag minden köznapi tevékenység kapcsán változik, csökken az adminisztrációval kapcsolatos eddigi sok-sok feladat.

Bármely példa kiragadott lehet csak.

A táppénzzel kapcsolatos peres ügyekben a kifizetőhely szerinti bíróság, de a természetes személy lakhelye is illetékessé válik a perekre. Föld tulajdonjogának átruházása esetén az ingatlanügyi hatóság külön kérelem nélkül intézkedik majd az új tulajdonos földhasználati nyilvántartásba való átvezetéséről.

Oldalakon keresztül lehetne sorolni a fontos és hasznos felsorolást, de a cél döntően nem az, hogy az állampolgárok megtanulják a változásokat, hanem az, hogy az eljáró hivatalok gyorsabban és egyszerűbben járjanak el ügyeikben!

Alaptörvényünk kimondja: mindenkinek jog van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részlehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék el. Mivel a javaslat ezt kívánja előmozdítani, így azt a Polgári Kisgazdák helyeslik és támogatják.

Dr. Bakos Zoltán