Egyes gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológia rendeletek mósosítása

Fotó: Shutterstock

A belügyminiszter 7/2024 BM rendeletének címe: Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról.

A rendelet alapos áttanulmányozását valóban csak a közvetlenül érintetteknek ajánlom, hiszen alapvető szakmai ismeretek szükségesek a több jogszabályt is érintő rendelet megfelelő értelmezéséhez. Ugyanakkor a nem szakemberek is megfelelő következtetéseket tudnak levonni a jövőbeni új, a jelenleginél még hatékonyabb egészségügyi ellátásról.

Jelentős módosítások történnek a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997 NM rendelet módosítása kapcsán.

A 47/2004 ESZCSM rendelet módosítása a sürgősségi betegellátó rendszer keretében a fekvőbeteg-ellátás terén sürgősségi beteg-ellátó osztályt és sürgősségi gyermek beteg-ellátó osztályt alakít ki.

Változik az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működés-nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007 EüM. rendelet és ennek kapcsán mindenhol az Állami Egészségügyi Ellátó Központ helyébe az Országos Kórházi Főigazgatóság megnevezés kerül.

Az elnevezés változása egyéb vonatkozó rendeletekben is átvezetésre kerül.

Az egészségügyi felsőfokú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010 EüM rendelet és az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011 NEFMI rendelet szabályai részlegesen változnak.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012 EMMI rendelet továbbá a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012 EMMI rendelet módosítása a gyakorlat területén a beteg érdekeit védő és javító változásokat hoz.

A jogszabálynak számos melléklete van és ezek szövegének alapos megismerése valóban fontos az adott területen dolgozóknak, hiszen a havi fix összegű díjazás mértékétől kezdve a gyermektraumatológia és gyermeksürgősségi ellátás minimum feltételeitől a szakmai speciális helyiségek, a gép- műszerpark és a speciális diagnosztikai és laboratóriumi szakmai háttér biztosításának meghatározása is megtörtént.

Új szabályozást kapott a gyermeksürgősségi orvostan és a gyermeksürgősségi orvostan szakvizsga megtételéhez szükséges képzés és gyakorlat feltételrendszere is. 

Minden ember számára az egészség a legnagyobb érték, ezért a Polgári Kisgazdák az összes olyan jogszabályt, mely az ellátás javítását célozza és szolgálja örömmel fogadnak, támogatnak és bizakodva várjuk a kedvező gyakorlati alkalmazást!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő