Egyértelműsítették a nyugdíjkorhatár és a szolgálati idő egy fontos szabályát

Forrás: Pixabay.com

Előfordul olyan helyzet, amikor a nyugdíjazást megelőző egyeztetési eljárás során kiadott, véglegessé vált határozatban elismert szolgálati idő, jogosultsági idő utólagos módosítása indokolttá válik. A 2021. július 1-jétől hatályos jogszabály-módosítás rendezi ezt – hívja fel a figyelmet Molnárné Balogh Márta tb-szakértő.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás tovább folytatódik 2022-ben is – olvasható az adó.hu portálon.

Az időpont a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző három év, ekkor kell megkezdenie hivatalból az adategyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Az adategyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le, melyben szerepel az egyeztetési eljárás eredményeként elismerhető, a nyugdíj jogosultsághoz figyelembe vehető összes szolgálati idő, az összes szolgálati időn belül a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugellátásához figyelembe vehető jogosultsági idő, és ez utóbbi időtartamon belül a keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági idő.

A egyeztetési eljárásban véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, illetve jogosultsági idő vonatkozásában azonban bekövetkezhet olyan esemény, amely a határozatban megállapított időtartam módosítását teszi szükségessé.

2021. július 1-jétől erre vonatkozó új szabályokkal bővült nyugdíjtörvény adategyeztetési eljárással kapcsolatos szabályanyaga. Továbbra is változatlanul lehetőség van arra, hogy ha bármilyen oknál fogva a fenti időpont előtt van szükség az adatok ismeretére, kérelem kerüljön benyújtásra az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt. Ez a kérelem csak elektronikus úton nyújtható be. 

A hatályos jogszabály módosítás rendezi azt a helyzetet, amikor az egyeztetési eljárás során kiadott, véglegessé vált határozatban elismert szolgálati idő, jogosultsági idő utólagos módosítása válik indokolttá.

Kedvezőbb megállapítás

A módosító szerint az igazgatási szerv újra megállapítja a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát, ha azt jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el, vagy az újra megállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok, bizonyítékok alapján indokolt.

Kedvezőtlenebb megállapítás

Az újra megállapítás fordított esetben, szigorú korlátok szerint is megtörténhet. Az igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát a biztosított, volt biztosított számára kedvezőtlenebb módon újra megállapítja, ha a szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát jogszabálysértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el.

Ez a kedvezőtlenebb újra megállapítás azonban csak egy ízben, a döntés véglegessé válásától számított öt éven belül lehetséges.

Forrás: napi.hu, K.Kiss Gergely