Egyéni gazdaságok összeírása

fotó pixabay.com

A Központi Statisztikai Hivatal november 14. és december 15. között hajtja végre éven belül második, rendszeresen ismétlődő mezőgazdasági összeírását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, a gazdálkodók számára, továbbá az uniós adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat biztosítsa.

Az összeírás része az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programnak és a végrehajtást uniós jogszabályok is előírják, így a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatás a kijelölt adatszolgáltatók számára kötelező.

 (ksh.hu)

Az adatszolgáltatás elsősorban a növénytermesztésre, az állattenyésztésre, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőre, a beruházásokra és a termeléssel kapcsolatos ráfordításokra terjed ki.

A kérdőív kitöltéséhez szükség van a gazdaság adminisztratív azonosítóinak megadásához. A gyors kitöltés érdekében a kérdőív kitöltésének megkezdése előtt praktikus előkészíteni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosítókat és a Magyar Államkincstár ügyfél-azonosítókat.

A felvétel szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy az adatszolgáltatás a gazdaság egészére (az együtt gazdálkodókra) vonatkozik, függetlenül attól, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan hány személy részesül támogatásban. Ha több néven részesül a gazdaság támogatásban, illetve többen őstermelők, de együtt gazdálkodnak (közösek a termelőeszközök és közös az irányító), akkor a teljes területről és állatállományról összevontan kell adatot szolgáltatni.

A felvétel során nyert egyedi adatokat a hivatal a vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, azokat kizárólag statisztikai célokra használja fel.

A Polgári Kisgazdák nagyon fontosnak tartják hogy a hazai és az uniós elvárásoknak megfelelő adatszolgáltatás valósuljon meg most is és természetesen a jövőben is. Valós gazdasági helyzetünket, jogos igényeinket csak erre alapozottan állapíthatják meg az erre illetékes hatóságok, így kérünk minden érintettet az adatszolgáltatás határidőben és pontosan történő teljesítésére.

Kékesi Márton

KPE szakértő