Egri kisgazdák trianoni emlékmű avatáson Egerfarmoson

Szíki Károly

Példázatos, felemelő ünnepségre került sor a múlt hét végén Egerfarmoson, melyet a Petrik László polgármester és hivatala szervezett. Petrik László kisgazda, gazdálkodó, egyik főszereplője volt az egri kórházharcnak. Bajtársi és gazdatársi barátság okán hívta meg Szíki Károly egri elnököt és társait erre a felemelő ünnepre.

Fotó: Szíki Károly
A 3 részből álló rendezvény a Hősök emlékművénél kezdődött a polgármesteri köszöntővel, majd Szűcs Antal százados 1848-as forradalomtól a második világháború drámai sorspéldájába csomagolva arról beszélt, hogy:  minden év májusának utolsó vasárnapján tartjuk ezt az ünnepet. A Magyar Hősök Emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét. Az ünnep eredetét az 1917. évi VIII. törvényre vezethetjük vissza. Itt mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni.
A rendszerváltás után – a történelmi igazságtevés részeként- , 1992-ben a budapesti Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök emlékművét és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottainak, katonai és polgári áldozatainak emléke előtt május utolsó vasárnapján.
Örömmel tölthetett el minden magyar honpolgárt, hogy Heves megyében is volt lelki tartalék és figyelem Petrik László jóvoltából, e nemes gesztus megtételére.
Az ünnepi beszédet követően Őszirózsa Nyugdíjas Szervezet alkalomhoz illő katonadalokat szólaltatott meg, majd koszorúk és mécsesek borították el az emlékművet.
Fotó: Szíki Károly

A rendezvény második részében a Trianon emlékmű avatására került sor.

Petrik László ünnepi beszédében részletesen elemezte a Trianon tragédiához vezető utat, majd a Trianon trauma máig tartó hatását érintve a cselekvő programról szól. (Beszédét teljes részletességben a mellékletben küldjük.)

Fotó: Szíki Károly

A Székelyudvarhely közelében elterülő Vágás testvértelepülésről érkező küldöttség Alföldi Jenő: Csak a gyökér kitartson verse köré szervezte értékes gondolatait, majd verseit. (Vágás Székelyudvarhelytől 7 km-re délnyugatra a Vágás- és a Malmok-patak közötti dombháton fekszik, Bögözhöz tartozik.)

A székely küldöttség előadása után az alkalomhoz illően Szíki Károly színművész Reményik Sándor: Petőfihez című versét mondta el.

Az emlékművet Szemenyei Péter főtisztelendő plébános és Jakab Lajos atya áldotta meg, majd koszorúk és mécsesek sokasága került a kő talapzatára. 

A rendezvény harmadik részében a Hősök temetőjébe mentek a résztvevők, akik a II. Világháborúban az Egerfarmos határában elesett 7 székely és 6 magyar katona hősiségét ápoló emléktábla előtt rótták le kegyeletüket. A koszorúzás előtt a tábla állítását kezdeményező Petrik László polgármester szólt a kegyeleti emlékhely további sorsáról, majd az énekkar dalait követően Szíki Károly a Sepsiszentgyörgyön élő, a minap kitüntetett Farkas Árpádnak  Kányádi Sándorhoz című versét mondta el.

A meghitt ünnepséget koszorúk és mécsesek elhelyezése zárta.

 

Heti Hang Szóró— Hangosan mindenről, ami nekünk fontos