Egri kisgazdák a csíksomlyói pápalátogatáson

Hogy kell rohanni, magyarázzák
A köszvényes lábú strázsák.
S mutogatva sok vacak érmet,
Győzelmeinkről lebeszélnek.

(József Attila: Mindig jótanácsot sziszegnek)

Sok ellendrukker próbálta rávenni a hívőket arra, hogy miért ne menjenek el Csíksomlyóra, mondván: ez a pápa bevándorláspárti, s azért jön, hogy a székelyeket-magyarokat megalázza, román érdekeket szolgáljon ki.

Ezek a véleményformálók nem azt vették észre az egészben, hogy ez ingyen reklám, mely a világ elé teríti a Székelyföldön uralkodó áldatlan és érthetetlen állapotokat, hogy nincs autonómiája egy népcsoportunknak, amely több évtizede küszködik, hogy elnyerje azt. Most a világ láthatta és érezhette, hogy itt valami nincs rendben. A pápa beszédéből is kihallható volt, hogy az együttélésnek vannak követelményei is, s amikor Jakubinyi érsek a ceremónia végén megszólalt, már nyilvános bejelentőlapon kipostázott történelmi igénnyel jelent meg a székelység.

Az ellenpropaganda ellenére az Udvardy György pécsi megyéspüspök által megáldott zarándokvonat péntek délután Budapestről elindult, amelyen mintegy ezer zarándok utazott a kegyhelyre.

A csíksomlyói szentmisére távoli országokból érkező zarándokok is regisztráltak, többek között Pakisztánból, Ruandából, Dél-Afrikából, Madagaszkárról, Ausztráliából, Izraelből, Kanadából. Fotónk tanúsága szerint Floridából is voltak, így Szakács Dénes kisgazda barátunk is Miamiból.  Az egri kisgazda küldöttséget, mely borászból, presbiterből, banki szakemberből és művészekből állt Szíki Károly egri elnök vezette. Az előző napon Makfalva polgármesterével, Vass Imrével folytattak megbeszéléseket.

A csíkszeredai Szabadság téren kivetítőn követték figyelemmel a hívek a szentmisét.

A kegytemplomot zsúfolásig megtöltötték mindazok, akik nem tudtak felkapaszkodni a nyeregbe. Sem ülő, sem álló hely nem maradt egyetlen zugban sem. Minden szem a kivetítőre meredt. A templom mellett felállított vetítő előtt is százak ültek-álltak. A kegytemplom melletti kordon valami titkot rejtett. Többen suttogták: majd itt megy el a pápa, s viszik a repülőtérre. (Így történt. Ferenc pápa nyitott kocsiból integetett és távozott a biztonsági kocsikhoz).

Ezek után várta az ember a zászlóerdőket, transzparenseket. Nem volt nemzeti zászló-erdő! Mintha elfelejtették volna a magyarok, de a székelyek is, hogy a világ MÉDIA-állomásain jelenjen meg minden zászlólengető filmkocka. Így valóban a román érdek érvényesült: Ez egy csendes vidék, a zászlók is be vannak téve a padlásra! Azt nem mondják (miért is tennék!), hogy tiltott szimbólum lett egy EU-s megvezetés terve-részeként ez is, s eközben európai segédlettel már a románok is győzelmeinkről lebeszéltek.

Megjelent a román miniszterelnök, akit nagy plánban mutattak az óriáskivetítőkön. E helyen román államvezető most jár először.

Kis idő elteltével Ferenc pápa autentikus Dacia-pápamobiljával tett egy kört a szektorok között, és szívélyesen ünnepelte a híveit. Óriási tapsviharban folytatta útját a szószék felé.

Az oltár felé vezető útra nagy méretű székely kaput állítottak, amelyre ez a felirat került: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér ne légy hűtlen soha!

Ferenc pápa latin nyelvű miseszövegére a hívek magyarul feleltek. A homília olaszul, magyarul és románul volt hallható.

Ferenc pápa, korához illően, kiváló erőben prezentálta a misét, melynek végén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mondott köszönetet Ferenc pápának a látogatásért, s megerősítette a szentatya információját: a magyar anyanyelvű lakosok többsége által lakott területet látogatott meg. Felidézte, hogy húsz évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa az akkori romániai politikai viszonyok miatt kénytelen volt Bukarestre korlátozni romániai vizitjét. II. János Pál akkor megígérte, ha újra elzarándokol Romániába, erre mindenképpen sort kerít. A szent pápa ígéretét most Ferenc pápa teljesítette be – mondta a gyulafehérvári érsek.

Jakubinyi György és Ferenc pápa kölcsönösen megajándékozták egymást. Ferenc pápa egy festményt, míg az érsek egy kelyhet kapott ajándékul. A szentmise áldozati részének bemutatása és az áldoztatást követően Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói kegyhelyet, amelyet a Hármashalom oltárnál elhelyezett Mária-kegyszobor elé tett.

A szentmise zárásaként a hívek együtt énekelték el a magyar himnuszt, majd miután a pápát lekísérték, a székely himnusz is felcsendült.

A csíksomlyói nyereg elhagyása után Ferenc pápa százhúsz mozgássérült személlyel találkozott, akik a Kárpát-medence számos helyszínéről érkeztek Csíkszeredába, hogy részesei lehessenek a történelmi eseménynek

Végül a Jakab Antal Házba távozott a szentatya, ahonnan egy ebédet és egy rövid pihenőt követően Jászvásárra indul tovább. 

Konklúzió

A pápalátogatásoknak rövid és hosszú távon is jelentős hatásuk lehet azokra a közösségekre, ahova az egyházfő ellátogat. Nagy megtiszteltetés, isteni áldás, hogy Ferenc pápa Székelyföldre jött, mert ezzel azt is jelzi, hogy a magyar ajkú, kisebbségben élő római katolikusok sorsa iránt is érdeklődik. Jézus Krisztus üzenetét hozta, az evangéliumot hirdette, a szeretetet, a közeledést, a megértést mozdította elő. És ezzel a reményt hozta nekünk.

A fanyalgóknak mondjuk, kik ott voltunk: Ferenc pápa azért jött, hogy közösségünket megerősítse, és megerősítsen bennünket az isteni és a felebaráti szeretetben,  megerősítsen őseink szent hitében és erkölcseiben. Emlékeznünk kell arra is, hogy az idők folyamán a egyes pápák sokat tettek Magyarországért: IX. Szent Leó volt, aki Pozsony várának ostromlását állította meg, III. Kallixtusz pápa még az evőeszközeit is pénzzé tette, hogy segítse Hunyadi Jánost a nándorfehérvári csatában, XI. Ince pápa Magyarország felszabadítását sürgette a török iga alól…

A pápai himnuszként ismerjük:

Hol Szent Péter sírba téve 
És Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán, ezer nyelven
Hő ima zeng édesdeden: 
Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,
Krisztusnak helytartóját!

Ez a mi kapcsolódásunk a római katolikus egyházfőkkel. Higgyük, hogy minden csak most kezdődik el autonómia kérdésben is, mely a végső kezdetet, s egyben befejezés is lehet, minek vége: szabad földön szabad akarat, szabad önrendelkezés!

Kísérő rendezvények

A nagy eseményt kísérő bátor kiállás bizonyítéka az is, hogy levélben kérik Ferenc pápa segítségét Beke István és Szőcs Zoltán kiszabadításáért, mivel kimerültek a jogorvoslati lehetőségek Romániában a két – bűnözőnek bélyegzett, koncepciós perben elítélt- székely ügyében.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a látogatást megelőző pénteki napon Csíkszeredában ökumenikus istentiszteleten Beke István és Szőcs Zoltán székely aktivistákért állt ki, akiket a terrorizmus vádjával azért börtönöztek be, mert hazájukat, magyarságukat szeretik. A történelmi egyházak képviselőivel együtt imádkoztak a politikai foglyokért és egy levelet is elfogadtak, amelyet Ferenc pápának fogalmaztak meg, hogy járjon közbe értük.

(Szatmári Szilárd református lelkész házigazdaként szólalt fel, aki kihangsúlyozta: ez a történet nemcsak a két székely fiatalemberről szól, hanem rólunk is, hiszen ami velük történt, bárkivel megtörténhet.)

Másik kísérő esemény lett volna, hogy Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséje előtt elkészítsék a római katolikus egyházfő székelyföldi látogatására emlékeztető gyergyószentmiklósi emlékhelyet, mely közösségi kezdeményezéshez sokan csatlakoztak, de egyelőre hiába. A „pápaparkot” nem lehetett kialakítani. Ennek oka a folyamatosan csapadékos időjárás volt: a Gyergyószentmiklós és Tekerőpatak határában erre a célra kiválasztott terület átázott, gépekkel lehetetlen volt rámenni. A pápalátogatásnak emléket állító többtonnás követ be sem lehetett vinni a földre. De a kezdeményezést nem adták fel.

Szíki Károly színművész, a Kisgazda Polgári Egyesület Egri Szervezetének az elnöke. – A kép forrása: kpe.hu

NEM, NEM, SOHA! – nem lehet feladni. Sem feledni!

Heti Hang Szóró—-Hangosan mindenről, ami nekünk fontos