Egészségügy: ami mindenkit érint és mindenkit érdekel

Fotó: Shutterstock

Születéstől a halálig kapcsolatban vagyunk az egészségügyi ellátásokkal, így teljesen természetes, hogy az ezzel kapcsolatos kérdések az egész társadalom, így mi,Polgári Kisgazdák is  a szokottnál is jobban figyelünk, és érdeklődve olvassuk az ezzel kapcsolatos  híreket.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé a belügyminiszter, alapos változásokat  vázolva az eddigi rendszerhez képest.

Az életkor növekedésével  együtt jár az is, hogy megnő és változik az egészségügy szerepe.

A változtatások főbb szempontjai:

– a praxiskörzetek meghatározása során az állami  szerepvállalás biztosítása

– az ügyeleti rendszerben a mentőszolgálat szerepének növelése

– a járóbeteg-ellátásban  az állami szerepvállalás növelése

– a fekvőbeteg-ellátásban a segítő személyre vonatkozó  új szabályok bevezetése

–  az egészségügyi dolgozók minősítésére vonatkozó szabályok kibővítése

– a  szakápolási rendser átalakítása.

Önmagában is mindegyik téma oldalakat érdemelne meg, így csak kiragadok néhány alapvető gondolatot.

A fekvőbeteg szakellátásban a többség  kórházi elhelyezése nem indokolt, helyesebb, ha a szociális ágazat keretében kapják meg a gondoskodást. Ez intézményi, fenntartói, vagyoni átadással jár majd, amiről a betegeket is megfelelően tájékoztatni kell.

Az átadó és a befogadó intézményeket az egészségügyért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

Az átadás kapcsán az ápolási díj új összegét is meg kell határozni.

Nagyon fontosnak tartom azt az új rendelkezést, hogy a súlyos betegek mellet nagykorú, előre meghatározott személy tartózkodhat segítőként, akár a nap 24 órájában is! Ez a betegnek is, a hozzátartozóknak is  megnyugvást jelenthet!

A városi kórház és a vármegyei kórház fogalma, feladatai külön is rögzítésre kerültek, a részleteket miniszteri rendelet állapítja majd meg. A munkavégzés helyének kijelölése a munkáltatói  jogok közé tartozik.

A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szabályok változása külön is meghatározza az állami és az önkormányzati feladatokat annak érdekében, hogy a betegek ellátása folyamatos és megfelelő lehessen. Az alapellátási körzetek kialakítása  állami feladat lesz.

Az ügyeletet – néhány kivétellel – az állami mentőszolgálat fogja biztosítani./Kivétel a fogorvosi ellátás és Budapesten az alapellátás. /

A védőnői ellátást is átveszi az állam az önkormányzatoktól, az ingó-és ingatlan vagyont  települési önkormányzat nem vonhatja el ettől a feladattól.

2023. július 1-től  az orvosok és szakdolgozók alapilletménye bizonyos esetekben 201 %-al csökkenthető, de ugyanakkor 40 %-al emelhető is.

A törvény döntő része 2023. január 1. napján, kisebb része  2023. július 1-én lép hatályba.

Mint Polgári Kisgazda , de egyben mint immár /sajnos/ nem fiatal ember valóban komolyan tanulmányoztam a törvénytervezetet, mely várhatóan még 2022-ben elfogadásra kerül majd. Hiszem és remélem, hogy a változások átláthatóbbá, szervezettebbé, ember -és betegközpontúvá teszik egészségügyi ellátásunkat.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő