Dr. Paál Sándor: Ferenc pápa üzenetet küldött a családi gazdaságok évtizedének nyitónapjára

Fotó Origo

A Magyar Katolikus Rádió közelmúltban sugárzott adásából: „… 2019 és 2028 közötti időszakra a családi gazdaságok évtizedét hirdette meg az ENSZ az éhínség felszámolása és a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében. Ferenc pápa május 29-én, a családi gazdaságok évtizedének nyitónapja alkalmából üzenetet küldött a FAO vezetőségének.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 72. ülése 2017. december 20-án azzal a céllal hirdette meg a családi gazdaságok évtizedét, hogy elősegítsék a javukat szolgáló politikai intézkedéseket, előmozdítsák az éhínség és a szegénység elleni küzdelmet, továbbá megvalósítsák a fenntartható fejődés célkitűzéseit.

Ferenc pápa az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations) főigazgatójának címezte a családi gazdaságok évtizedének nyitónapjára küldött üzenetét. A Szentatya hangsúlyozza: a családi gazdaságok évtizedének célja az Agenda 2030 keretrendszerben szereplő fenntartható fejlődési célok közül a második feladat megvalósítása: fel kell számolni az éhínséget, el kell érni az élelmiszer-biztonságot, valamint elő kell segíteni a fenntartható mezőgazdaságot.

A pápa kiemeli ezzel kapcsolatban a család fontos szerepét. A család ugyanis olyan kapcsolati hálózat, amelyben megtanulunk másokkal és a világgal harmóniában élni. Ez termékeny talajt biztosít és példát ad a fenntartható mezőgazdaság megvalósításához, ami nemcsak e területre, hanem az emberiség egészére és a környezetvédelemre is jótékony hatással van. Ilyen értelemben a család segít abban, hogy értékeljük az emberiség, a teremtett világ és a mezőgazdaság összekapcsolódását.

A családi élet a szubszidiaritás alapelvének példája, ami formálni tudja a társadalmi rendet – hangsúlyozza Ferenc pápa, aki azt szorgalmazza, hogy a hatóságok működjenek együtt a családokkal a vidéki területek fejlesztésében anélkül, hogy nélkülöznék a közjót, és biztosítsanak elsőbbséget a leginkább rászoruló emberek szükségleteinek. …”Forrás: Fao.org; Vatikáni Rádió, Magyar Kurír – 2019. május 30. – Magyar Katolikus Rádió, 2024. március 20.

Ezek a magyar vidék felemelkedése szempontjából is fontos gondolatok. Hazánkban már az 1960-as években elindult a háztáji mozgalom.

A háztáji agronómusok igyekeztek a kistermelést előmozdítani. A falvak nádtetős házait kezdték felváltani az úgynevezett „kocka” házak, amelyekben már volt villany és fürdőszoba, és ezek udvarain már ott pöfögtek a kétütemű Trabantok és a Wartburgok.

A múltból nem érdemes mindent kidobni, célszerű a használható elemeket kiválogatni, és korszerű formában alkalmazni. Ilyen a ház-körüli gazdálkodás, a helyi, rövid ellátási láncú értékesítési lehetőségek bővítése, például a helyi piacok megszervezésével. Mindehhez szükséges a mezőgazdasági őstermelői rendszer továbbfejlesztése, a falugazdász hálózat valóban legyen szaktanácsadói hálózat, a gépbeszerzések és az alapanyag-beszerzések további fokozott támogatása szükséges, valamint a kistermelőket segítő termőföld-politika. A támogatott mezőgazdasági eszköz- és gépbeszerzés lehető legmesszemenőbb adminisztratív egyszerűsítésére van szükség. Ennek keretében az okirattal igazolt termőföld-tulajdon esetén, a birtok méret arányában, normatív támogatott gép- és eszközbeszerzési keretet lenne célszerű megállapítani, és a kereten belül megvásárolt mezőgazdasági gép- és alapanyag árából a támogatási részarány automatikusan kerül akkor levonásra még az eladónál. Az így levont összeget a gép- illetve alapanyag forgalmazó közvetlenül kapná meg a központi támogatás pénzügyi keretéből. Legyen elkerülhető a pályáztatás és pályázat elbírálás. A ház körüli kistermelőn ne legyen a nem szükséges adminisztratív teher, csak a kedvezményesen megvásárolt eszközök tovább-értékesítési tilalma maradjon meg.

A gondolat azért van, hogy ha az hasznosnak látszik, akkor dolgozzunk ezen.

Dr. Paál Sándor,

a gazdálkodás- és szervezés tudományokban

PhD fokozatot szerzett KPE elnökségi tag.