Dr. Bakos Zoltán: Változik a hitéleti szolgálatot végző egyházi személyek jövedelempótléka!

A Református Ótemplom Pápán. - A kép forrása: papa-ma.hu

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak , vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról a 2011. évi CCVI. törvény rendelkezik, ennek végrehajtásáról pedig a 230/2019. Kormányrendelet.

Ezt módosította a 496/2023. számú Kormányrendelet, mely csupán pár sor, de igen jelentős!

Egyrészről kimondja, hogy a ” személyek ” szövegrész helyébe a ” személyek és vallási közösségek egyházi személyei ,illetve vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjai” szöveg lép.

A másik, talán ennél is fontosabb, hogy  rendelkezik a hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékának felosztásáról.

Az adott keretet a 17 érintett egyház között százalékosan osztják fel. Ennek kertében a legnagyobb összeget Magyar Katolikus Egyház 71,6231 %-ot kap, míg a legkisebb 0, 0183 %-os támogatásban a Magyarországi Bolgár Ortodox  Egyház részesül.

Mindig arra biztattam a Polgári Kisgazdákat, hogy hitüket, nézeteiket ne titkolják, bármely hivatalos ,önkéntes felmérés során is vallják meg. Az Állam nem tud más számokkal dolgozni, mint ami a népszámlálási, 1 %-os adófelajánlási és egyéb adatokból rendelkezésére áll a polgárok vallási  hovatartozásáról. Amikor pedig mindezeket  például támogatási  célból forintosítani kell, úgy ezekből az adatokból  kell kiindulni!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő