Dr. Bakos Zoltán: Változás egyes földügyi tárgyú kormányrendeletekben

Fotó pixabay

A Kormány 31/2024 számú rendelete több korábbi jogszabályt részlegesen módosít, kiegészít.

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 kormányrendelet kiegészült és meghatározta, hogy az ingatlanügyi hatóság mikor és milyen feltételekkel vezetheti át hivatalból indított eljárás keretében a földhasználati nyilvántartásban a változásokat.

Meghatározott feltételekkel szintén hivatalbóli eljárással törölhető a föld használatának megszűnése, de ehhez bizonyos körülményeket kétségtelenül meg kell állapítani.

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályait több pontban is újra fogalmazták, így az e téren érintetteknek érdemes ezt alaposan áttanulmányozni.

Felsorolták, hogy ki és milyen feltételekkel vehet részt az árverésen árverezőként és milyen magánokirat vagy közokirat csatolása szükséges.

Az árverések során alkalmazandó licitküszöb összege 10 millió forintot nem meghaladó kiáltási ár esetén 100.000,- Ft, 10 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 200.000,- Ft, 50 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 500.000,- Ft, 100 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 1.000.000,- Ft. Az árverezők a licitküszöbök többszörösének megfelelő összegű ajánlatot is tehetnek. 

Azonos ajánlat esetén az árverésvezető helyben lefolytatott sorsolással dönt a nyertes árverező személyéről.

Elővásárlási jog gyakorlása esetén a nyertes árverező részére az árverési biztosítékot 30 napon belül kell visszatéríteni.

A határozatlan időre kötött vagyonkezelési szerződést írásban, indokolás nélkül, 90 napos felmondási idővel a gazdasági év végére lehet megszüntetni.

Nem kell pályáztatási eljárást lefolytatni

  • természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbe adás esetén
  • ha a haszonbérbe adandó területek együttes térmértéke nem haladja meg az 5 hektárt, vagy
  • mintagazdasági fölhasználati szerződés megkötése esetén

A fentieket a megkezdett ügyekben is alkalmazni kell.

Változnak a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás szabályai.

Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 302/2020 kormányrendelet módosítása részletekbe menő és az érintettek számára gazdálkodásuk szempontjából jelentős részletszabályokat tartalmaz.

A jogszabály melléklete számos pontban rögzíti a mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem adattartalmát.

Szintén a melléklet határozza meg a vízigényszámítást is.

A Polgári Kisgazdák a fölhasználat és a gazdálkodás minden új és módosuló szabályozását a várható pozitív hatásokban bízva támogatják.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő